Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Onderwijscommissies

De Faculteit FBD telt drie onderwijscommissies die vier studierichtingen vertegenwoordigen:

  • Onderwijscommissie Farmaceutische Wetenschappen
  • Onderwijscommissie Biochemie en Biotechnologie - Biomedische Wetenschappen
  • Onderwijscommissie Diergeneeskundige Wetenschappen

Samenstelling

De onderwijscommissies zijn samengesteld uit alle leden van het academisch personeel die titularis zijn van een opleidingsonderdeel, aangevuld met vertegenwoordigers van het AAP en BAP, studentenvertegenwoordigers en alumni. De onderwijscommissies kiezen de voorzitter en ondervoorzitter onder hun leden.

Bevoegdheden

De onderwijscommissies hebben onderwijsgerelateerde bevoegdheden. Ze staan onder meer in voor de toekenning van onderwijsopdrachten en de interne kwaliteitszorg van de opleidingen. Ze buigen zich over aanvragen door studenten voor vrijstellingen voor opleidingsonderdelen en equivalentverklaringen van diploma’s. Ze duiden ook de promotoren aan voor de masterthesissen en leggen de onderwerpen vast. De onderwijscommissies zijn verder ook verantwoordelijk voor curriculumwijzigingen, toelatingsvoorwaarden en studie-informatie.

Onderwijscommissie Farmaceutische Wetenschappen

Voorzitter: prof. dr. Wim Martinet
Ondervoorzitter:  prof. dr. Hans De Winter
 
Secretariaat:  Eva Sterckx
Campus Drie Eiken, gebouw S, bureau 120
tel. +32 3 265 2711
fax +32 3 265 2685

Onderwijscommissie Biochemie & Biotechnologie - Biomedische Wetenschappen

Voorzitter: Prof. Dr. Xaveer Van Ostade
Ondervoorzitter B&B: Prof. Dr. Vincent Timmerman 
Ondervoorzitter BMW: Prof. Dr. Marleen Verhoye

Notulant: Evy Pluym

Ben je een student en heb je een vraag rond onderwijs? Contacteer ons via de Helpdesk

Onderwijscommissie Diergeneeskundige Wetenschappen

Voorzitter:  prof. dr. Jo Leroy
Ondervoorzitter: prof. dr. Dries Knapen
  
Secretariaat: Danny Vindevogel
Campus Drie Eiken, D.T.130
Tel.: +32 3 265 3630