Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Decanaat

Het decanaat verleent de verschillende organen van de faculteit administratieve ondersteuning op het vlak van infrastructuur, personeelszaken, financiën, onderwijs- en studentenadministratie, kwaliteitszorg, communicatie en internationalisering.

Management

 • Decaan: prof. dr. Koen Augustyns 
 • Vicedecaan: prof. dr. Chris Van Ginneken
 • Faculteitsdirecteur: dr. Kim Toté 
 • Secretariaat: Nele Devloo

Stafmedewerkers

 • CIKO: dr. Marleen Eyckmans
 • Communicatie en internationalisering: Miep Demuynck 
 • Onderzoek en wetenschapscommunicatie: dr. Bronwen Martin
 • Studiebegeleiders Chemie: dr. Bart Tambuyzer en Lore Leysen
 • Studietrajectbegeleider farmaceutische wetenschappen, biochemie en biotechnologie en master biomedische wetenschappen: dr. Jo Vandervoort 
 • Studietrajectbegeleider diergeneeskunde en bachelor biomedische wetenschappen: dr. Evy Verbueken
 • UFOO: Lore Leysen
 • Voorsprongfonds: Silke Goyvaerts, Lore Leysen

Administratieve medewerkers

 • Communicatie: Teun De Voeght
 • Internationalisering: Nele Devloo
 • Personeel en communicatie: Leen Caslo
 • Onderwijsadministratie en roostering: Maarten Jeursen, Patricia Duchesne
 • Roostering en financiën: Judith Olaniyi
 • Studentenadministratie: Ann Meulemans