Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Departementsraden

Het onderzoek aan de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen is, zoals de naam van de faculteit aangeeft, opgesplitst in drie departementen:

  • Departement Farmaceutische Wetenschappen
  • Departement Biomedische Wetenschappen
  • Departement Diergeneeskundige Wetenschappen.

Elk departement wordt bestuurd door een departementsraad.

Samenstelling

De departementsraden zijn samengesteld uit alle voltijdse ZAP-leden  van het departement en vertegenwoordigers van de deeltijdse ZAP-leden, het AAP, BAP en ATP. De departementsraden kiezen de voorzitter en ondervoorzitter onder hun leden.

Bevoegdheden

De departementsraden zijn hoofdzakelijk bevoegd voor onderzoeksaangelegenheden. Een belangrijke bevoegdheid is de oprichting van onderzoeksgroepen en de interne kwaliteitszorg op het vlak van onderzoek. De departementsraden spelen ook een belangrijke rol in de doctoraatsstudies: ze aanvaarden de kandidaten, bepalen het opleidingsprogramma, duiden de promotor aan, stellen de verschillende doctoraatscommissies samen, controleren de voortgang van een doctoraat en kiezen de examenjury. Tot slot zijn ze ook verantwoordelijk voor de financiën en het personeel van de departementen: ze maken de begrotingen op, openen vacatures en leggen de taken vast.

Departementsraad Farmaceutische Wetenschappen

Voorzitter: prof. dr. Pieter Van Der Veken
Ondervoorzitter: prof. dr. Nina Hermans
 
Secretariaat:  Eva Sterckx
Campus Drie Eiken, gebouw S, bureau 124
tel. +32 3 265 2711
fax +32 3 265 2685

Departementsraad Biomedische Wetenschappen

Voorzitter: prof. dr. Wim Vanden Berghe
Ondervoorzitter: prof. dr. Peter Delputte
Secretariaat: Evy Pluym

Departementsraad Diergeneeskundige Wetenschappen

Voorzitter:  prof. dr. Jean-Pierre Timmermans
Ondervoorzitter: prof. dr. Steven Van Cruchten

Secretariaat: Danny Vindevogel
Campus Drie Eiken, gebouw T, bureau 130
Tel.: +32 3 265 3630