Letteren en Wijsbegeerte

Micro-credentials

Blijf levenslang leren in je eigen vakgebied en daarbuiten

Een micro-credential is een internationaal erkend certificaat dat je behaalt na het doorlopen van en slagen voor een miniopleiding. Het gaat om deeltijdse, kortlopende lespakketten bestaande uit één of meer opleidingsonderdelen rond een thema dat afgestemd is op de actuele noden van het werkveld en van de levenslang lerende.

Miniopleiding

Lespakketten bestaan uit opleidingsonderdelen uit bachelor- en masteropleidingen, eventueel aangevuld met bijkomende lesinhouden. Een micro-credential kan variëren tussen 3 en 19 studiepunten. Het gaat dus om een deeltijds engagement (van één of twee semesters) dat je kan combineren met je job. Sommige micro-credentials ondersteunen die combinatie in het bijzonder door hun flexibele werkvormen (denk bijvoorbeeld aan avondlessen, hybride of afstandsonderwijs).

Afgestemd op de noden van het werkveld

Interdisciplinariteit en nauwe samenwerking met het werkveld staan voorop bij het ontwikkelen van nieuwe micro-credentials. De opleidingen worden vormgegeven op basis van onderzoek naar de noden van de relevante professionele sectoren, eventueel in samenwerking met partneronderwijsinstellingen en organisaties.

Internationaal erkend certificaat

Wanneer je slaagt voor een micro-credential, ontvang je een getuigschrift dat erkend is in het binnen- en het buitenland. Micro-credentials kunnen "gestapeld" of op zichzelf staand een waardevolle toevoeging voor het CV vormen.

Micro-credentials bij Faculteit Letteren en Wijsbegeerte