Side header image

Erasmus Belgica: een deel van de opleiding in Franstalig Belgiƫ

Erasmus Belgica is een samenwerking tussen de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige Gemeenschap van België met de bedoeling de mobiliteit en de samenwerking tussen de gemeenschappen te bevor­deren. Studenten uit het hoger onderwijs kunnen gedurende minimum 3 en maximum 12 maanden een deel van hun studies afleggen in een andere gemeenschap. Dit biedt hen de gelegenheid om een taal- en cultuurbad te nemen in eigen land.  

De Faculteit Rechten heeft in het kader van Erasmus Belgica samenwerkingsverbanden aangegaan met Franstalige Belgische universiteiten in Luik, Louvain-la-Neuve en Namen.

De bachelor rechten in Antwerpen en Namur

Bachelorstudenen kunnen sedert 2015-2016 op uitwisseling naar de Université de Namur. De uitwisseling vindt plaats tijdens het eerste semester van het derde bachelorjaar en vergt enkele verschuivingen van opleidingsonderdelen in het modeltraject. Zo moeten deze studenten ‘Familiaal Vermogensrecht’, dat normaal in het derde bachelorjaar op het programma staat, opnemen in het tweede bachelorjaar. ‘Filosofie en rechtsfilosofie’ kunnen zij dan in Namen in het derde jaar volgen. Enkel voor ‘Vennootschappen, verenigingen en stichtingen’ en voor 'Boekhouden en rapporteren' is geen vervanging mogelijk in Namen. De colleges van ‘Vennootschappen, verenigingen en stichtingen’ staan via videolink ter beschikking voor de studenten. Voor 'Boekhouden en rapporteren' volgen de studenten het onderdeel ‘Financial Accounting’ van het vak 'Financial en management accounting' aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie in Antwerpen tijdens het tweede semester van het derde bachelorjaar. 

Het programma in Namen tijdens het eerste semester van het derde bachelorjaar ziet er als volgt uit:

  1. Filosofie en rechtsfilosofie (Questions de droit naturel) (modeltraject 2e bachelor, wissel met Familiaal Vermogensrecht) - 6 sp
  2. Psychologie en rechtspsychologie (Psychologie et introduction à la criminologie) (modeltraject 3e bachelor, 2e sem) - 5 sp
  3. Bestuursrecht (Droit administratif) - 6 sp
  4. Levensbeschouwing (Sciences religieuses) - 3 sp
  5. Arbeidsrecht (Droit social) - 4 sp
  6. Zakenrecht (Droit des biens) - 3 sp
  7. Vennootschappen, verenigingen en stichtingen (UA vak via weblectures)  -6 sp

Geïnteresseerde bachelorstudenten moeten er dus tijdig aan denken om ‘Familiaal Vermogensrecht’ op te nemen tijdens het eerste semester van het tweede bachelorjaar in de plaats van ‘Filosofie en rechtsfilosofie’. 

De aanvraag- en selectieprocedure is dezelfde als voor het Erasmus programma. Studenten vinden meer info op Blackboard: Mijn Onderwijs > Facultaire Studentenadministratie Rechten > Internationaal > Erasmus Belgica.