Rechten

Leerstoelen en fondsen

Om haar investering in onderwijs en onderzoek verder te verdiepen gaat de Faculteit Rechten samenwerkingsverbanden aan met personen, bedrijven en verenigingen. Dit kan door de terbeschikkingstelling van giften, schenkingen of legaten onder de vorm van leerstoelen, fondsen of andere vormen van extern gefinancierde projecten.

Deze samenwerkingsvormen bieden de faculteit de mogelijkheid om nieuwe onderwijs- en onderzoeksinitiatieven te ontwikkelen, in vaak innovatieve domeinen. Voor de financier levert deze samenwerking een meerwaarde op vlak van expertise, netwerking (met academisch personeel en studenten) en reputatie.

Overzicht