Rechten

Vorming van het sociaal-economisch beleid

Wat?

De opleiding 'vorming van het sociaal-economisch beleid' (VOSEB) wil vakbondsafgevaardigden sterken in het overleg en de onderhandelingen met de werkgevers.

Tegelijkertijd voegt de vakbondservaring zin voor realiteit toe aan de onderwijs- en onderzoekspraktijk van de universiteit.

De opleiding bouwt verder op de vorming binnen de vakbonden.

De opleiding wordt jaarlijks thematisch ingericht. De vakbonden bepalen samen met academici het thema van de opleiding naargelang de actualiteit en het sociaal belang. De voltijdse opleiding duurt 1 academiejaar. Het uitgangspunt van de opleiding voor 2022-2023 is 'De inkomsten van de Sociale Zekerheid en het overleg in de onderneming in tijden van crisis'.

Voor wie?

De opleiding richt zich tot alle belangstellenden voor het sociaal-economisch beleid.

Vakbondsafgevaardigden die nood hebben aan wetenschappelijke steun vormen de belangrijkste doelgroep.

Als opstap volgen geïnteresseerden de basisopleiding in de eigen vakbeweging.

Kan je de hele opleiding niet volgen? VOSEB biedt de opleiding ook aan in 3 korte lessenreeksen.