Sociale Wetenschappen

Armoede en armoedebestrijding in steden

Steden zijn contradictorische plaatsen. Je vindt er ontzaglijke rijkdom, maar ook de meest schrijnende en diepste armoede. Hoe komt het dat armoede (en rijkdom) zo sterk geconcentreerd zitten in steden? En waarom is die stedelijke armoede steeds vaker gekleurd?

Armoede en sociale ongelijkheid ontstaan in onze samenleving in de arbeidsmarkt. De dynamiek op de arbeidsmarkt wordt bepaald door internationale economische evoluties en Europees en nationaal sociaaleconomisch beleid. Kunnen steden dan wel iets doen tegen de sociale ongelijkheid en armoede?

In deze lezing schets ik hoe stedelijke armoede er uit ziet en waar ze vandaan komt. Ik toon ook aan hoe ook het lokale niveau een rol te spelen heeft in het bestrijden van armoede en stedelijke ongelijkheid.

Prof. dr. Stijn Oosterlynck