Sociale Wetenschappen

Veiligheid en grensoverschrijdend gedrag

Als faculteit streven we naar een inclusieve omgeving waarin iedereen zich fysiek, mentaal en emotioneel veilig voelt. Collegialiteit en respect voor anderen, ongeacht positie, ervaring of achtergrond, vinden we van groot belang. We tolereren dan ook geen geweld, pesterijen, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, racisme, machtsmisbruik of welke andere vorm van onveiligheid.

Als je dergelijk gedrag zou waarnemen, aarzel niet om te reageren want je kan de situatie veiliger maken. Dat kan bijvoorbeeld door zelf aanwezig te blijven, door andere omstaanders te betrekken, door betrokkenen aan te spreken, door voor afleiding te zorgen of door één van de betrokkenen weg te halen uit de situatie. Schat zelf in wat volgens jou de beste aanpak is, en waar je je zelf het meest comfortabel en veilig bij voelt.

Als je zelf geconfronteerd zou worden met een onveilige situatie of grensoverschrijdend gedrag kan je terecht bij verschillende personen en instanties.

Studenten kunnen terecht bij het STIP (03/265 48 72, stip@uantwerpen.be) of de preventiedienst (03/265 26 60). Meer informatie

Academisch en technisch personeel kan terecht bij vertrouwenspersonen of de externe preventiedienst Mensura. Meer informatie over de procedures en contactpersonen is te vinden op Pintra.