Side header image

Onderzoeksbad

In het Onderzoeksbad van het Honoursprogramma volgen de studenten enkele onderzoeksactiviteiten van verschillende onderzoeksgroepen zonder zelf echt aan onderzoek te doen. Dit geeft een brede kijk op de dagelijkse praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Mogelijke invullingen voor het onderzoeksbad staan hieronder.

Het bijwonen van

  • lezingen binnen onderzoeksgroepen
  • voorbereidingen van doctoraatsverdedigingen
  • groepsbesprekingen

Als ook het volgen van

  • een onderzoeker gedurende één dag
  • specifieke labo activiteiten, zowel technisch als wetenschappelijk
  • veldwerk
  • etc.

Onderzoekgroepen waar een onderzoeksbad mogelijk is:

 

Onderzoeksgroep Contactpersoon
Toegepaste wiskunde Wim Vanroose
Computational mathematics Annie Cuyt
Antwerp Systems and software Modelling (AnSyMo) Hans Vangheluwe
MOdeling of Systems And Internet Communication (MOSAIC) Steven Latré
Biofysica en Biomedische fysica (BIMEF) Joris Dirckx
Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT) Nick Schryvers
Elementaire-deeltjesfysica (EDF) Pierre Van Mechelen
Experimentele fysica van de gecondenseerde materie (ECM) Sofie Cambré
Theorie van kwantumsystemen en complexe systemen (TQC) Jacques Tempère
Visielab Jan Sijbers
Antwerp X-ray Analysis, Electrochemistry and Speciation (AXES) Geert Van der Snickt 
Plasma, laser ablatie en oppervlakte-modellering (PLASMANT) Erik Neyts
Ethologie Wendt Müller
Ecosysteembeheer (ECOBE) Patrick Meire
Evolutionaire Ecologie (EVECO) Erik Matthysen
Functionele Morfologie (FunMorph) Peter Aerts
Planten- en vegetatie-ecologie (PLECO) Ivan Nijs
Systemic Physiological and Ecotoxicological Research (SPHERE) Ronny Blust
Duurzame energie en luchtzuivering (DuEL) Sammy Verbruggen
Milieu Ecologie en Toegepaste Microbiologie (ENdEMIC) Sarah Lebeer
Antwerp University Research centre for Equilibrium and Aerospace (AUREA) Floris Wuyts