Wetenschappen

Onderzoeksbad

In het Onderzoeksbad van het Honoursprogramma volgen de studenten enkele onderzoeksactiviteiten van verschillende onderzoeksgroepen zonder zelf echt aan onderzoek te doen. Dit geeft een brede kijk op de dagelijkse praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Mogelijke invullingen voor het onderzoeksbad staan hieronder.

Het bijwonen van

  • lezingen binnen onderzoeksgroepen
  • voorbereidingen van doctoraatsverdedigingen
  • groepsbesprekingen

Als ook het volgen van

  • een onderzoeker gedurende één dag
  • specifieke labo activiteiten, zowel technisch als wetenschappelijk
  • veldwerk
  • etc.

Onderzoekgroepen waar een onderzoeksbad mogelijk is: