Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

FOD Volksgezondheid

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Koning Albert II laan 35, 1000 Brussel

email: info@zorg-en-gezondheid.be 

Telefoon: 02 553 35 00

Elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur

 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/

RIZIV

Orde van geneesheren

Van Eycklei 37 bus 2
2018 Antwerpen
Tel: 03/230.54.29
Fax: 03/230.28.01

http://www.ordomedic.be/nl/home/