Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Anesthesie-reanimatie

Cardiologie

Dermato-venereologie

Fysische geneeskunde en revalidatie

Gastro-enterologie

Gerechtelijke geneeskunde

Geriatrie

Dr. Anne-Marie De Cock

anne-marie.decock@zna.be

Gynaecologie-verloskunde

Heelkunde

Inwendige geneeskunde

Klinische biologie

Medische oncologie

Neurochirurgie

Neurologie

Nucleaire geneeskunde

Oftalmologie

Orthopedische Heelkunde

Otorhinolaryngologie (NKO)

Pathologische anatomie

Pediatrie

Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

dr. Filip Thiessen

filip.thiessen@zna.be

Pneumologie

Psychiatrie (kinder- en jeugd)

prof. dr. Dirk van West

dirk.vanwest@zna.be

Psychiatrie (volwassenen)

prof. dr. Manuel Morrens

manuel.morrens@uantwerpen.be

Radiologie

Radiotherapie-oncologie

Reumatologie

Stomatologie en mond-, kaak- en gezichtschirurgie

Urgentiegeneeskunde

Urologie