Side header image

Diversiteit

Als actief pluralistische instelling wil de Universiteit Antwerpen een stimulerende omgeving zijn voor al haar leden, zowel voor studenten als voor personeel. De troeven en de uitdagingen die eigen zijn aan de diverse (Antwerpse) samenleving geven ons een extra stimulans om in te zetten op gelijke kansen.We doen dit door sensibilisering, beleidsmaatregelen en concrete projecten.


Ons beleid en organisatie Diversiteitsbeleid

Mannen en vrouwen aan de universiteit Gender

Een toegankelijke universiteitsomgeving Toegankelijkheid

Gelijke kansen, migratie, armoede Academisch onderzoek

Contact

Team Diversiteit
Departement Universiteit & Samenleving
Campus Middelheim - gebouw A
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 34
diversiteit@uantwerpen.be