Kris Laukens

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

ADReM Data Lab (ADReM)

Expertise

  • Zowel de biologische wetenschappen en de klinische geneeskunde worden momenteel overspoeld door grote hoeveelheden complexe data en worden steeds meer afhankelijk van informatie -technologie voor data-analyse , interpretatie en organisatie . Hoewel krachtige data mining technieken worden ontwikkeld binnen en buiten de universiteit , zijn ze nog steeds onderbenut in de life sciences . Wij streven ernaar om state-of- the-art data mining technieken om life science applicaties te brengen door het opzetten van interdisciplinaire samenwerking tussen informatici , leven wetenschappers en clinici . Kernactiviteiten zijn : 1 ) de invoering , aanpassing en toepassing van innovatieve patroon mining en machine learning technieken om heterogene 'omics gegevens ( genoom , transcriptoom , proteoom en metaboloom ) en klinische informatie ; 2 ) het gebruik van deze technieken om computationele ( netwerk) modellen voor biologische systemen en ziekten te genereren , en 3 ) de ontwikkeling van interactieve en intuïtieve visualisaties van complexe life science data en pattern mining resultaten .

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.