De afdeling Bijzondere Collecties, onderdeel van de Antwerpse Universiteitsbibliotheek, en de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap vormen samen een erkende cultureel-erfgoedinstelling. Dit leidt tot een intensen en vruchtbare samenwerking. Neem een kijkje in onze jaarverslagen om meer te weten te komen over onze gemeenschappelijke werking of download onderaan deze pagina onze gemeenschappelijke missietekst.

Missie van de afdeling Bijzondere Collecties

De afdeling Bijzondere Collecties (BC) draagt samen met het Universiteitsarchief zorg voor de rijke en gevarieerde erfgoedcollecties van de Universiteit Antwerpen. Zij werken vaak samen, delen hun expertise en brengen een geïntegreerde erfgoedwerking in de praktijk.
Als collectiebeheerders stellen BC en het Universiteitsarchief zich tot doel het ‘geheugen van de Universiteit Antwerpen’ te zijn. Zij verzamelen, selecteren en bewaren, registreren, beschrijven en ontsluiten de collecties. Daarnaast stimuleren zij onderzoek en bewustwording over de universitaire erfgoedcollecties. Zij doen dit volgens de heersende standaarden in het veld.

De gehele universitaire gemeenschap vormt de belangrijkste doelgroep of stakeholder.

BC beheert voor drie typen erfgoed:
  • het bibliothecair erfgoed van de universiteit
  • het kunstpatrimonium
  • het academisch erfgoed
Organisatie

BC maakt deel uit van Departement Bibliotheek & Archief en onderschrijft de algemene missie en de strategische en operationele doelstellingen uit het Beleidsplan 2024-2028.