Op deze pagina kan je beleid en initiatieven terugvinden die UAntwerpen neemt ter bevordering van etnisch-culturele inclusie.  

1. Beleid 

1.1. Strategisch kader Globaal Engagement 

Gedurende 2021 en 2022 hebben verschillende groepen gewerkt aan het strategisch framework Globaal Engagement.  Deze strategie bouwt verder op de bestaande samenwerking en solidariteit met partners in het Globale Zuiden, maar gaat ook verder door Engagement los te koppelen van een internationale context en kritisch te kijken naar wereldburgerschap en dekolonisatie binnenin de universiteit zelf. Deze thema’s, alsook een analyse van het onderwijs- en onderzoeksbeleid m.b.t. globaal engagement, een kritische kijk op inhoud en diversiteit van het curriculum, en het inzetten op interculturele, internationale en antiracistische competenties van studenten en personeel zijn nauw verbonden met etnische culturele inclusie. 

Lees meer over het strategisch kader Globaal Engagement

1.2. VLIR, Jonge Academie en VVS – Samenwerking rond etnisch-culturele diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs 

De rectoren van de 5 Vlaamse universiteiten en de secretaris-generaal van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) hebben de engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit en inclusie op 14 december 2023 ondertekend. Daarmee spreken zij hun engagement uit om actie te ondernemen voor de verdere bevordering van etnisch-culturele diversiteit en inclusie binnen de domeinen studentenzaken, onderwijs, personeelszaken en onderzoek aan de 5 Vlaamse universiteiten. 

Deze engagementsverklaring en een uitgebreid document met wetenschappelijke onderbouwing en concrete inspirerende good practices werden uitgewerkt door een samenwerkingsverband van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Jonge Academie (JA) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) die gedurende 2 jaren interuniversitair uitwisselden. Zo kwamen ze tot:

  • evidence-based beleidsaanbevelingen en efficiënte SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdgericht)-initiatieven waar de Vlaamse universiteiten zich actief voor willen inzetten. 

Lees meer over de resultaten en de engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit en inclusie.

2. Campagnes en activiteiten 

2.1. Aula Patrice Lumumba (31/03/2023) 

De aula inhuldiging is een sensibiliserende actie waarbij we kiezen om een belangrijk figuur centraal zetten, in dit geval Patrice Lumumba, een belangrijk symbool voor emancipatie, respect, gelijkwaardigheid en mensenrechten. De ceremoniële naamgeving van deze aula vond plaats op 31 maart 2023, in aanwezigheid van familie van wijlen Patrice Lumumba. Met dit eerbetoon wenst de universiteit haar engagement voor globale rechtvaardigheid en solidariteit te versterken. 

Vanaf deze inhuldiging zal maart jaarlijks in het teken staan van een kritische collectieve oefening over dekolonisering van onze universiteit.  

Lees meer over de inhuldiging van de Aula Patrice Lumumba.

2.2. Maand voor etnisch-culturele inclusie en globaal engagement (maart 2024)

In maart brengen we thema's rond etnisch-culturele inclusie en globaal engagement naar de bredere UAntwerpen gemeenschap, onze studenten en personeelsleden.  Tijdens deze maand willen wij jou, student of personeelslid, betrekken in de stappen die we hebben genomen en ook inspraak geven in de stappen die we als universiteit in de toekomst nog kunnen nemen. Op die manier hopen we structurele veranderingen teweeg te brengen samen met jou.

Ontdek meer over de maand voor etnisch-culturele inclusie en globaal engagement.