Op deze pagina kan je beleid en initiatieven terugvinden van de Universiteit Antwerpen die de inclusie van personen met een functiebeperking aan de universiteit verhogen.  

1. Een toegankelijke universiteit 

1.1. Een toegankelijke omgeving 

Universiteit Antwerpen wil de leer- en werkomgeving voor alle studenten en personeelsleden steeds toegankelijker maken. We maken werk van fysiek toegankelijke gebouwen, leslokalen en bureau-ruimtes door vooraf advies in te winnen bij grote renovaties en bij nieuwbouw. Via aanvullende screenings door professionele organisaties krijgen we nog beter zicht op de zwakke schakels die de algemene toegankelijkheid belemmeren. Ook onze digitale omgeving ontwikkelen we zo dat het zo toegankelijk mogelijk is.  

De meeste events, conferenties of studiedagen gaan door in toegankelijke lokalen. Heb je twijfels, dan kan je steeds contact opnemen met de organisatoren om dit te controleren.
Assistentiehonden genieten uiteraard het recht op toegang: in een persoonlijk bureel, maar ook in vergaderzalen, leslokalen, aula’s, de bibliotheek, en in de komida’s. In heel wat ruimtes en gebouwen in onze universitaire omgeving zijn er echter specifieke gevaren aanwezig (chemische stoffen, geluiden, straling, …). Neem vooraf best contact op met de preventiedienst voor een advies om zeker te zijn dat er geen welzijns- of veiligheidsrisico’s zijn voor de hond en/of zijn omgeving. Meer informatie?
Meer informatie over assistentiehonden voor personeelsleden 🔒
Meer informatie over assistentiehonden voor studenten 🔒

Verder op deze pagina lees je waar jij terecht kan om individuele aanpassingen aan te vragen. Want: hoe toegankelijk onze universiteitsomgeving ook is, in sommige situaties zal een student, een docent, een bezoeker noden hebben waarvoor individuele aanpassingen nodig zijn.

2. Netwerk Functiebeperking

2.1. Onderzoeksgroep Handicapstudies 

De onderzoeksgroep handicapstudies heeft als doel te streven naar een optimale geïntegreerde en inclusieve zorgverlening voor personen met een verstandelijke beperking.   

Concreet concentreren zij zich op:  

  • Coördineren en opzetten van onderzoeksprojecten 

  • Stimuleren van samenwerkingsinitiatieven en uitwisselen van kennis en ervaring 

  • Kennisverspreiding en opleiding 

  • Uitwisseling faciliteren tussen ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en zorgverleners 

  • Creëren van een aanspreekpunt voor beleidsmakers en actief de noden van de doelgroep signaleren 

Lees meer over de onderzoekgroep handicapstudies. ​

2.2. Expertisecentrum OPEN

OPEN is een initiatief van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Het centrum kan rekenen op de expertise van TricS, de onderzoeksgroep van het Departement Toegepaste Taalkunde, Vertalers en Tolken, die al jaren onderzoek doet naar de toegankelijkheid van media en cultuur in Vlaanderen en daarbuiten. OPEN stimuleert de ontwikkeling van kwaliteitsvolle, gebruiksvriendelijke en toegankelijke media- en cultuurdiensten.

Lees meer over het expertisecentrum OPEN 

3. Campagnes en activiteiten

3.1. Assistentiehond welkom (2023) 

In 2023 werd via een korte campagne benadrukt dat assistentiehonden welkom zijn in Komida. Enkele personen met een assistentiehond stelden dat ze aangesproken werden over de aanwezigheid van hun hond in deze eetgelegenheid. De wetgeving is nochtans duidelijk: een assistentiehond is overal welkom op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Een assistentiehond herken je aan het jasje dat de hond draagt. 

4. Initiatieven voor een toegankelijkere universiteit 

De Universiteit Antwerpen streeft naar een inclusieve werking voor iedereen. Hierbij houden we rekening met de specifieke drempels die bepaalde (groepen) mensen ondervinden aan onze instelling. Zo wordt er expliciet rekening gehouden met functiebeperking in volgende inclusieve initiatieven: