Op deze pagina kan je beleid en initiatieven terugvinden aan de Universiteit van Antwerpen rond het verhogen van sociaal-economische inclusie aan de Universiteit van Antwerpen.  

1. Iedereen aan boord. 

Je financiële situatie zou geen invloed mogen hebben op het al dan niet behalen van een diploma, de les kunnen volgen of je goed in je vel voelen. De Universiteit Antwerpen wilt iedereen aan boord houden. Ontdek hoe we die doelstelling mee proberen te bewerkstelligen. 

2. Campagnes en activiteiten 

2.1. Studenten in nood (sinds 2020)

Tijdens de coronacrisis in 2020 sloeg Team Diversiteit & Inclusie de handen in elkaar met de Sociale Dienst en het Universiteitsfonds. Meer en meer studenten verloren hun studentenjob of vielen tussen de mazen van het net om de nodige financiële ondersteuning te krijgen. Omwille van deze reden werd het fonds ‘studenten in nood’ opgericht.  

Ook na de coronacrisis merken we dat studenten financiële drempels ervaren. Deze financiële drempels kunnen leiden tot studie-uitval. Daarom blijft het fonds ‘studenten in nood’ nog steeds een belangrijk opvangnet om studenten financiëel te steunen bij het behalen van hun diploma. 

Wil jij graag studenten in nood een duwtje in de rug geven? Ga dan zeker eens kijken op de webpagina van onze collega’s van het Universiteitsfonds. Doneren kan nog steeds. Maak mee het verschil!  

2.2. Infonamiddag menstruatiearmoede, -schaamte en -gezondheid (17 april 2023) 

UAntwerpen neemt menstrueren bloedserieus. En organiseerde daarom een infonamiddag rond menstruatiearmoede, -schaamte en -gezondheid. 

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op de pagina over gratis menstruatiemateriaal.

3. Initiatieven voor een sociaal-economisch inclusievere universiteit 

De Universiteit Antwerpen streeft naar een inclusieve werking voor iedereen. Hierbij houden we rekening met de specifieke drempels die bepaalde (groepen) mensen ondervinden aan onze instelling. Zo wordt er expliciet rekening gehouden met sociaal-economische diversiteit in volgende inclusieve initiatieven.  

3.1. Betaalbaar studeren aan de Universiteit Antwerpen 

Bij de  Sociale Dienst kan je informatie krijgen over financiële tegemoetkomingen en mogelijkheden. Je kan er ook aankloppen met allerlei sociaal-juridische vragen over o.a. kinderbijslag, ziekteverzekering en studentenarbeid.  

Lees meer over betaalbaar studeren aan UAntwerpen 

3.2. Gratis menstruatiemateriaal aan de Universiteit Antwerpen 

Niet iedereen die menstrueert heeft altijd een tampon, maandverband of menstruatiecup op zak – soms uit vergetelheid, soms uit geldgebrek en soms komen die regels ook gewoon onverwacht. Na een geslaagd pilootproject beslist UAntwerpen nu als eerste Vlaamse universiteit om gratis maandverband en tampons structureel te verdelen in álle dames- en genderneutrale toiletten. 

Benieuwd naar meer? Kijk op de pagina voor gratis menstruatiemateriaal aan UAntwerpen 

4. USAB – Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding  

De Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding (USAB) is een vereniging van de Universiteit Antwerpen. USAB is vrijwel uniek in haar opzet: ze bestrijdt armoede vanuit de kern door academisch onderzoek naar de oorzaken van armoede en mogelijke oplossingen voor de moeilijkheden die mensen in armoede ervaren. De stichting doet beroep op medewerkers, studenten en vrijwilligers om personen met financiële problemen te helpen.