Op deze pagina kan je beleid en initiatieven terugvinden aan de Universiteit van Antwerpen rond het verhogen van seksuele oriëntatie en genderdiversiteit en inclusie aan de Universiteit van Antwerpen.  

1. Beleid 

Als actief pluralistische instelling hecht de Universiteit Antwerpen veel belang aan diversiteit. We willen een inclusieve gemeenschap zijn waar alle studenten en personeelsleden zich thuis voelen, dus ook ongeacht  zijn, haar of hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Elke vorm van discriminatie kan en mag niet getolereerd worden. 

Bij het uittekenen van het diversiteitsbeleid nemen we zowel impliciet als expliciet de thema's genderdiversiteit en seksuele oriëntatie mee. Dit gebeurde zowel in het diversiteitsactieplan voor studenten als het diversiteitsactieplan voor personeel.

“Increasing students’ sense of belonging and teacher expectations are vital for all students, particularly those who are LGBT, …” (Fenaughty, 2019). 

2. LGBTQI+ netwerken aan UAntwerpen 

2.1. LGBTQI+ netwerk 

Het LGBTQI+ netwerk is een bruisend netwerk van zowel personeel als studenten, zowel LGBTQI+ personen als ‘straight allies’ om bottom-up beleid te maken, acties en campagnes mee uit te werken en te ondersteunen en te sensibiliseren over LGBTQI+ thema's. Zo willen we van onze universiteit een inclusieve omgeving maken waar iedereen zich thuis voelt. Het netwerk vond voor het eerst plaats in april 2019 en komt twee à drie keer per jaar bijeen. 

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten of actief meewerken? Sluit je aan bij het LGBTQI+ netwerk door te mailen naar LGTBQ+@uantwerpen.be 

2.2. QueerTrans@UA / Sociale-en actiegroep  

QueerTrans@UA is een groep van queer en trans personeelsleden, onderzoekers en studenten van de Uantwerpen. QT@UA, komt maandelijks bijeen voor een leuke sociale activiteit of een actievergadering waarin ze werken aan een meer inclusief beleid van de universiteit. Iedereen is welkom om mee te denken en te organiseren! Volg QT@UA op Instagram en op Facebook om op de hoogte te blijven van de activiteiten.   

2.3. LGBTQI+ Forum 

Dit forum bestaat uit een netwerk van onderzoekers en medewerkers uit diverse middenveldorganisaties die met seksuele en genderdiversiteit bezig zijn. 

Lees meer op de website.  

2.4. A* network – het Antwerp Gender and Sexuality Studies Network A* 

Het A* Network is een onderzoeksnetwerk met als doelstelling om onderzoek en expertise aan de Universiteit Antwerpen over gender en seksualiteit te verzamelen en zichtbaar te maken. 

Als je aan de Universiteit Antwerpen werkt en je onderzoek verricht over gender en seksualiteit, word je vriendelijk uitgenodigd om lid te worden van het netwerk. Interesse? Neem een kijkje op hun website en meld je aan.  

2.5. De Flamingo’s  

De Flamingo’s  is de enige LGTBQI+-studentenclub van ’t Stad. 

3. Campagnes en activiteiten 

3.1. Antwerp Pride (augustus 2018, 2019, 2022, 2023 en 2024) 

Sinds 2018 neemt de Universiteit Antwerpen deel aan de Antwerp Pride met een gepersonaliseerde wagen en live DJ-set. 

Lees meer over UAntwerpen op Antwerp Pride

Op 10 augustus 2024 rijdt onze UAntwerpen-praalwagen opnieuw mee met de Pride Parade. Reserveer snel je plekje

3.2. IDAHOT 

Op 17 mei is het IDAHOT, de Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie. Op deze dag worden jaarlijks wereldwijd initiatieven georganiseerd om aandacht te vragen voor de rechten en het welzijn van homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, non-binaire, queer en intersekse personen. 

Bekijk de afgelopen activiteiten die we sinds 2020 voor IDAHOT organiseerden.

4. Initiatieven voor een LGBTQI+ inclusievere universiteit 

De Universiteit Antwerpen streeft naar een inclusieve werking voor iedereen. Hierbij houden we rekening met de specifieke drempels die bepaalde (groepen) mensen ondervinden aan onze instelling. Zo wordt er expliciet rekening gehouden met seksuele oriëntatie en genderdiversiteit in volgende inclusieve initiatieven.  

UAntwerpen vindt diversiteitssensitief en inclusief communiceren belangrijk. Zo bereik je met je communicatie immers een grotere doelgroep en sluit je niemand rechtsreeks of onrechtsreeks uit. gender en LGBTQI+ inclusief communiceren is daar een onderdeel van. Bekijk ‘de verklarende woordenlijst diversiteit’, ‘de reflectietool diversiteitssensitief & inclusief communiceren en handelen’ en ‘de infofiches genderinclusieve communicatie’.  

Universiteit Antwerpen ondersteunt transgender personen en hun UAntwerpen omgeving in het transitieproces, zowel op administratief als sociaal vlak. Op deze webpagina staat informatie gebundeld om zowel personen in transitie, hun leidinggevende, collega's of medestudenten en vertrouwenspersonen daarin te ondersteunen. 

UAntwerpen is bezig met de uitrol van genderinclusieve toiletten.