Colloquium Fonds voor cultuurmanagement 2019

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een colloquium over een thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling binnen de sector.

Op woensdag 22 mei 2019 organiseerde het Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen haar jaarlijks colloquium. Onder druk van de digitalisering moeten culturele en creatieve organisaties hun manier van werken herdenken. Zowel op Europees als op lokaal niveau is het vinden van een vernieuwend businessmodel het nieuwe buzz word in de culturele sector.

Een businessmodel is meer dan een verdienmodel: je vertrekt van de waarden die je wil overbrengen en voor wie. En dan denk je na over de juiste partners, de gepaste kanalen en middelen. Nu iedereen op zoek is naar aanvullende financieringsbronnen, kan een businessmodel een handige manier zijn om op een holistische manier na te denken over de architectuur van je eigen organisatie.

Tijdens het colloquium cultuurmanagement stonden we stil bij het concept businessmodel en lieten we interesting practices aan bod komen uit verschillende sectoren, zoals Concertzaal Splendor in Amsterdam, Openluchtmuseum Bokrijk en De Republiek in Brugge.

TIjdens het colloquium werd ook de Scriptieprijs voor Cultuurmanagement uitgereikt.

Download hier het programma 

Bekijk het fotoalbum op Facebook om terug te blikken op het colloquium.

Publicatie

De bijdragen van de gastsprekers worden gebundeld in de publicatie 'Businessmodellen in de culturele sector' die in september 2019 verschijnt.
Wie de inschrijfprijs voor het colloquium betaalde, ontvangt de publicatie in oktober 2019 in de brievenbus.

Je kunt het boek ook apart bestellen voor € 19,99. De publicatie wordt met de post opgestuurd.

Terugblik


Contact

Nathalie Verboven Tel. 03 265 51 43
nathalie.verboven@uantwerpen.be

Publicatie 'Businessmodellen in de culturele sector'

We verzamelen de theoretische bijdragen en cases van de gastsprekers tijdens het colloquium 'Vernieuwende businessmodellen in de culturele sector' in deze publicatie. Wie zich inschrijft voor het colloquium, ontvangt het boek in het najaar van 2019. 

Je kunt de publicatie bestellen voor € 19,99. 
Je ontvangt de publicatie in het najaar van 2019 in je brievenbus.

Terugblik

Terugblik

  • Colloquium 2018: Cultuur op eigen koers. Verzelfstandiging van musea en andere culturele organisaties

  • Colloquium 2017: Uit vrije wil. Over het duurzaam managen van vrijwilligers in de cultuursector

  • Colloquium 2016: 1+1=3. Samenwerken in een lokaal ecosysteem

  • Colloquium 2015: Leiderschap in de culturele sector. Het managen van creativiteit

  • Colloquium 2014: Cultuur = beleven. Kan de beleveniseconomie bijdragen tot een duurzame participatie?

  • Colloquium 2013: Geld en cultuur. Cultureel ondernemerschap in financieel moeilijke tijden.

  • Colloquium 2012: Goed bestuur voor cultuur. Over corporate governance in de cultuursector