Colloquium Fonds voor cultuurmanagement 2018

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een colloquium over een thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling binnen de sector.

Op woensdag 22 mei 2019 organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen haar jaarlijks colloquium. Onder druk van de digitalisering moeten culturele en creatieve organisaties hun manier van werken herdenken. Zowel op Europees als op lokaal niveau is het vinden van een nieuw ‘business model’ het nieuwe buzz word in de culturele en creatieve sectoren. Tijdens het colloquium staan we stil bij dit concept en laten we interesting practices aan bod komen uit verschillende sectoren.

TIjdens het colloquium wordt ook de Scriptieprijs voor Cultuurmanagement uitgereikt, alternerend voor een doctoraatsstudie en een masterscriptie.

Schrijf alvast 22 mei in je agenda!

Terugblik

Terugblik

  • Colloquium 2018: Cultuur op eigen koers. Verzelfstandiging van musea en andere culturele organisaties

  • Colloquium 2017: Uit vrije wil. Over het duurzaam managen van vrijwilligers in de cultuursector

  • Colloquium 2016: 1+1=3. Samenwerken in een lokaal ecosysteem

  • Colloquium 2015: Leiderschap in de culturele sector. Het managen van creativiteit

  • Colloquium 2014: Cultuur = beleven. Kan de beleveniseconomie bijdragen tot een duurzame participatie?

  • Colloquium 2013: Geld en cultuur. Cultureel ondernemerschap in financieel moeilijke tijden.

  • Colloquium 2012: Goed bestuur voor cultuur. Over corporate governance in de cultuursector

Contact

Barbara Delft Tel. 03 265 51 43
barbara.delft@uantwerpen.be

Publicatie 'Cultuur op eigen koers'

We verzamelden de theoretische bijdragen en cases van de gastsprekers tijdens het colloquium, en vulden aan met boeiende essays. 

Je kunt het boek bestellen door een mailtje te sturen naar barbara.delft@uantwerpen.be (€19,99).