Colloquium Fonds voor cultuurmanagement 2018

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een colloquium over een thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling binnen de sector.

Cultuur op eigen koers
Verzelfstandiging van musea en andere culturele organisaties

Maandag 14 mei 2018

We leven in turbulente tijden, waarin de klassieke rolverdeling tussen overheid, de culturele sector en de private sector herzien wordt. Alles is in beweging. Het zwaartepunt van het cultuurbeleid komt ook hoe langer hoe meer te liggen bij de lokale overheid. Hoe dienen musea en culturele organisaties zich te positioneren in dit veranderende landschap en hoe dienen ze hun relatie met de overheid te (her)definiëren?

In Nederland kenden de musea en theaters eerder al een verzelfstandigingsgolf. Wat is hun evaluatie van de situatie? Wordt het tijd dat ook de Vlaamse en Brusselse culturele organisaties meer hun eigen koers gaan bepalen? En wat zijn nu de voor- en nadelen van meer autonomie in de culturele sector?

Het colloquium reikte een aantal inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland aan. Deze verhalen schetsten de toekomstige uitdagingen voor de musea en culturele organisaties in de Lage Landen en boden een aantal inzichten die in de praktijk kunnen worden omgezet.

Tijdens het colloquium werd ook de Scriptieprijs voor Cultuurmanagement uitgereikt.

 

Programma

In de voormiddag kwamen academici uit binnen- en buitenland aan het bod: Koen Verhoest (Universiteit Antwerpen), Sjors Overman (Universiteit Utrecht) en Kaari Kiitsak-Prikk (Estonian Academy of Music and Theatre). De voormiddag werd afgesloten door een gesprek tussen Felix Rottenberg (Amsterdamse Kunstraad) en Joop Daalmeijer (gewezen voorzitter Raad voor Cultuur Nederland). Daan van Lent (NRC) was dagvoorzitter.

In de namiddag lieten we de organisaties zelf aan het woord: wat zijn volgens hen de voor- en nadelen van verzelfstandiging? Olga Van Oost (Faro/VUB), Katrien Laporte (Designmuseum Gent), Marieke van Bommel (MAS Antwerpen) en Walter Rycquart (Museumstichting Antwerpen) gingen met elkaar in gesprek, onder moderatorschap van Werner Trio (VRT). Vervolgens gaven Jan Bloemen (Z33 Hasselt), Rein Wolfs (Bundeskunsthalle Bonn) en Joost Vander Auwera (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten België, Brussel) hun visie.

Download hier het informatiedossier met het volledige programma en de bio's van de gastsprekers.

 

Scriptieprijs voor Cultuurmanagement

De dag werd afgesloten met de uitreiking van de jaarlijkse Scriptieprijs voor Cultuurmanagement. De prijs ging naar Linde Dessoy, voor haar scriptie 'Het leesbevorderingsbeleid van het Vlaams Fonds voor de Letteren'. Linde won € 2500.
Lees het juryverslag en de scriptie online.

 

Presentaties

Download hier de presentaties van de gastsprekers:

 • Koen Verhoest (Universiteit Antwerpen): 'Verzelfstandiging: een bestuurskundig perspectief'
 • Sjors Overman (Universiteit Utrecht): 'De kunst van afstemming in verantwoordingsrelaties'
 • Kaari Kiitsak-Prikk (m.m.v. Annukka Jyräma) (Estonian Academy of Music and Theatre): 'Changed legal status of Estonian Public Cultural Organisations: a Key to Changes in the International Field'
 • Olga Van Oost (Faro/Vrije Universiteit Brussel): 'Republiek Museum: zelfbeschikking als ideaal of doembeeld?'
 • Katrien Laporte (Designmuseum Gent)
 • Walter Rycquart (MAS Antwerpen)
 • Jan Bloemen (Z33 Hasselt)
 • Reins Wolfs (Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn)
Terugblik

Terugblik

 • Colloquium 2017: Uit vrije wil. Over het duurzaam managen van vrijwilligers in de cultuursector

 • Colloquium 2016: 1+1=3. Samenwerken in een lokaal ecosysteem

 • Colloquium 2015: Leiderschap in de culturele sector. Het managen van creativiteit

 • Colloquium 2014: Cultuur = beleven. Kan de beleveniseconomie bijdragen tot een duurzame participatie?

 • Colloquium 2013: Geld en cultuur. Cultureel ondernemerschap in financieel moeilijke tijden.

 • Colloquium 2012: Goed bestuur voor cultuur. Over corporate governance in de cultuursector

Publicatie 'Cultuur op eigen koers'

We verzamelden de theoretische bijdragen en cases van de gastsprekers tijdens het colloquium, en vulden aan met boeiende essays. 

Je kunt het boek bestellen door een mailtje te sturen naar barbara.delft@uantwerpen.be (€19,99).

Fotoalbum

www.facebook.com/MasterCultuurmanagementContact

Barbara Delft Tel. 03 265 51 43
barbara.delft@uantwerpen.be