Congres Fonds voor cultuurmanagement 2020

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een congres over een thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling binnen de sector.

Dit jaar staat het congres helemaal in het teken van cultural governance. In samenwerking met Vlaams-Nederlands huis voor cultuur deBuren en Cultuurloket werd afgelopen jaar een traject doorlopen rond goed bestuur: zo hebben we een nieuw onderzoek naar de praktijk van governance gedaan in 2019 en een expertengroep zal tussen januari en mei een nieuwe versie van de leidraad Cultural Governance (2012) voorbereiden, die op 25 mei aan de minister van Cultuur zal overhandigd worden. We willen ook tijdens het Congres met u in discussie gaan. Er zal dus voor deze speciale editie gewerkt worden met parallelle workshops en een plenaire sessie

Op het einde van de dag maken we de winnaar van onze jaarlijkse Scriptieprijs Cultuurmanagement bekend.

Schrijf alvast 25 mei in je agenda!

Contact

Nathalie Verboven Tel. 03 265 51 43
nathalie.verboven@uantwerpen.be

Publicatie 'Businessmodellen in de culturele sector'

We verzamelen de theoretische bijdragen en cases van de gastsprekers tijdens het colloquium 'Vernieuwende businessmodellen in de culturele sector' in deze publicatie. Wie zich inschrijft voor het colloquium, ontvangt het boek in het najaar van 2019. 

Je kunt de publicatie bestellen voor € 19,99. 
Je ontvangt de publicatie in het najaar van 2019 in je brievenbus.

Terugblik

Terugblik

  • Colloquium 2019: Vernieuwde businessmodellen in de culturele sector. Hype, noodzaak of schrikbeeld?

  • Colloquium 2018: Cultuur op eigen koers. Verzelfstandiging van musea en andere culturele organisaties

  • Colloquium 2017: Uit vrije wil. Over het duurzaam managen van vrijwilligers in de cultuursector

  • Colloquium 2016: 1+1=3. Samenwerken in een lokaal ecosysteem

  • Colloquium 2015: Leiderschap in de culturele sector. Het managen van creativiteit

  • Colloquium 2014: Cultuur = beleven. Kan de beleveniseconomie bijdragen tot een duurzame participatie?

  • Colloquium 2013: Geld en cultuur. Cultureel ondernemerschap in financieel moeilijke tijden.

  • Colloquium 2012: Goed bestuur voor cultuur. Over corporate governance in de cultuursector