Colloquium 2016

Samenwerken in een lokaal ecosysteem: de culturele factor

John Holden opende het colloquium van 21 maart 2016 met een presentatie over The ecology of Culture. Hij onderzocht de heel eigen begrippen, belevingen en betekenissen van cultuur. De tweede keynote, Patrick Kenis, belichtte de theorie van waardecreatie door organisatienetwerken en vroeg zich luidop af of kunstenaars ondernemers kunnen redden.

Later werden nog een zevental organisaties/initiatieven gepresenteerd, o.a. hub OPEK in Leuven, vzw De Korrelatie in Brugge, Zomer van Antwerpen, DE Studio. Allen specifieke voorbeelden van hoe ecosystemen binnen de cultuursector ontstaan en uitgroeien in een lokale context. Voeg daaraan toe de cases van Creatieve Coöperatie Zwolle, Timelab en Studio AnnaMariaCornelia waarin de rol van samenwerking in een lokale context werd belicht. Na een laatste debat zorgde moderator Hans Onno van den Berg voor volgende conclusies: ecologie wordt gebruikt als frame om naar cultuur en waardecreatie te kijken, in de ecologie van cultuur is er sprake van een zeer brede benadering en maken heel diverse spelers deel uit van de ecosystemen. Tot slot werden we eraan herinnerd dat we in spannende tijden leven en cultuur zich moet richten op inclusiviteit om zich aan te passen aan een nieuwe wereldorde.

Op de middag werd de Scriptieprijs uitgereikt aan Fran Bombeke.  Minister Sven Gatz tekende present en overhandigde de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Ondernemerschap aan theatermaker Maarten Van Cauwenberghe. Hiermee koos de jury voor zowel een artistiek als zakelijk talent dat samen met collega, Lisbeth Gruwez, Voetvolk vormt.