Goed bestuur voor cultuur. Over corporate governance in de cultuursector

Voor haar tiende verjaardag werkte het Bilsen Fonds een code voor cultural governance uit. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege nam de richtlijnen op maandag 26 maart 2013 in ontvangst op het jaarlijkse colloquium. Ze reikte er ook voor de eerste maal de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement, in samenwerking met het Bilsen Fonds, uit. 
 
Met het thema ‘Goed bestuur voor Cultuur. Over corporate governance in de cultuursector’ wil het Fonds vooral het belang van goede richtlijnen voor ondernemingsbestuur in de cultuursector benadrukken.


“Diverse maatschappelijke sectoren hebben al een code rond corporate governance”, vertelt prof. dr. Annick Schramme, voorzitster van het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement. “De cultuursector bleef daarin een beetje achterwege. Met het colloquium willen we het debat en reflectie over goed bestuur stimuleren.”


Het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement bleef alvast niet bij de pakken zitten. Op het colloquium overhandigde een werkgroep, ingesteld door het Fonds, een Vlaamse code voor cultural governance aan Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege.

In augustus hebben we een stuurgroep met Vlaamse en Nederlandse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de cultuursector en het Bilsen Fonds aangesteld om enkele aanbevelingen uit te werken.  Het is een handige tool geworden, waaraan alle culturele organisaties hun eigen werking kunnen toetsen en optimaliseren”, besluit prof. Schramme.

In samenwerking met het Bilsen Fonds heeft Vlaams minister Schauvliege op het congres ook de eerste Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement i.s.m. het Bilsen Fonds overhandigd aan Kunstencentrum Vooruit uit Gent en diens spin-off 2Rivers. Zij brachten samen Yesplan, een softwarepakket om evenementen te plannen, op de markt en worden daarvoor beloond met een kunstwerk en een cheque van 12 500 euro.

De Scriptieprijs van cultuurmanagement ging naar Koen Van Vliet (Universiteit Utrecht) met een werk getiteld ‘‘Crowdfunding: waarom doen we mee? Een onderzoek naar de motivatie van donateurs die participeren in culturele projecten op crowdfunding platforms’.