Congres 2022: Digitale transformatie van de cultuursector: Geen weg terug?

Digitalisering heeft de laatste jaren steeds meer ingang gevonden in de cultuursector en heeft ondertussen een impact op alle onderdelen van de culturele waardeketen: van creatie tot beleving van cultuur en publiekswerking. De coronacrisis heeft geleid tot een versterking en versnelling van deze trend. Culturele organisaties waren immers genoodzaakt om over te schakelen op digitale middelen om hun werking zoveel mogelijk verder te zetten. De vraag stelt zich hoe het nu verder moet: In hoeverre dienen organisaties verder mee te stappen in deze digitale transformatie? Is een weg terug mogelijk? En welke plaats is er voor hybride modellen in de toekomst?

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een congres over een relevant managementthema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de reflectie en kennisdeling omtrent het cultuurmanagement en het debat stimuleren met de culturele actoren, het beleid en de academische wereld.

Op 20 juni 2022 vond het Cultuurmanagement congres plaats dat dit jaar in het teken stond van de digitale transformatie en mogelijke verdienmodellen.

In het ochtendgedeelte kwamen een aantal experts uit Vlaanderen en Nederland aan bod, waaronder: Prof. dr. Wim Vanhaverbeke (hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen) Saskia Van Uffelen (zij vertegenwoordigt ons land als ‘Digital Champion’ binnen de Europese Instellingen) Maarten Quaghebeur (Cultuurloket), Jan Jaap Knol (Boekmanstichting) en Maaike Verberk (DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie).

In de namiddag deelden we een aantal inspirerende voorbeelden uit Vlaanderen en Nederland. Tijdens het slotdebat werd gereflecteerd over de toekomstige kansen en uitdagingen van digitalisering voor de culturele en creatieve sectoren.

Het congres sloten we af met de uitreiking van de scriptieprijs Cultuurmanagement.

Bekijk het fotoverslag op onze Facebook-pagina!

Herbekijk het congres!

Partnerschap

Het Fonds voor Cultuurmanagement organiseerde dit congres met medewerking van DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie (NL), Boekmanstichting (NL) en Cultuurconnect (BE).

DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie (NL)

Bij DEN vind je alles over digitale transformatie in de cultuursector. We doen onderzoek, verzamelen ervaringsverhalen en creëren trainingsprogramma's. Hiermee kun jij de kansen van digitalisering optimaal benutten binnen jouw organisatie.

Boekmanstichting (NL)

Juist in deze turbulente tijd met de pluriforme samenleving van vandaag is het van belang de grote maatschappelijke waarde van kunst en cultuur zichtbaar te maken en te versterken. Door toekomstige trends tijdig in beeld te brengen en beleidsmakers, bestuurders, onderzoekers en professionals in de culturele sector te ondersteunen met informatie en kennis. Dat is en blijft de opdracht van de Boekmanstichting, hét onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland.  De stichting heeft in de loop der jaren aan een stevige basis gewerkt om op door te bouwen. Tegelijkertijd blijft ze vernieuwen om aansluiting te blijven vinden bij een wereld die snel en op vele manieren verandert. 

Cultuurconnect (BE)

Cultuurconnect stimuleert en faciliteert digitale innovatie in de cultuursector. Daarvoor gaan we relevante partnerships aan met lokale bibliotheken, cultuurhuizen, overheden, technologiespelers en artistieke initiatieven. Vlaamse gemeenten kunnen rekenen op Cultuurconnect voor de nodige ondersteuning bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid, met klemtoon op openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en podiumhuizen.