Kerncompetenties van de bachelor architectuur

In de bachelor in de architectuur staan de volgende doelstellingen centraal:

1. De bachelor vat architectuur als actueel mondiaal fenomeen in relatie tot wetenschap en kunst, met aandacht voor diversiteit.

2. De bachelor interpreteert en evalueert - kritisch - wetenschappelijke en journalistieke teksten over en in architectuur en de gebouwde omgeving, integreert ze in eigen werk en refereert correct.

3. De bachelor begrijpt een architectuurobject, bouwt een internationaal  referentiekader op en duidt correct de projecten waaraan deze refereert in relatie tot eigen werk, argumentatie en inspiratie.

4. De bachelor analyseert een architecturale vraag kritisch, onder begeleiding en binnen een afgebakende opgave.

5. De bachelor ontwerpt een kwalitatief geheel van architectonische ruimten en past de daarvoor geschikte methodes en technieken toe.    

6. De bachelor ontwerpt maatschappelijk relevante architectuur.

7. De bachelor ontwerpt architecturale constructies en stemt deze af op de wenselijke ruimte en beeld.

8. De bachelor ontwerpt onder begeleiding op een onderzoekende wijze architectuur.

9. De bachelor beheert het eigen ontwerpproces doelmatig.

10. De bachelor functioneert actief binnen een ontwerpteam.

11. De bachelor communiceert helder en correct over zijn/haar eigen ontwerp en over culturele en technische kenmerken van architectuur in het algemeen, staat daarbij open voor kritiek en verwerkt die.

12. De bachelor toont empathie, vakethiek en maatschappelijk engagement wat betreft zorg voor de gebouwde en niet-gebouwde omgeving.