Cel- en genbiotechnologie

Cel- en genbiotechnologie leert je te denken volgens de regels en de wetten van de cel en zijn organisatie. Je leert technieken aan die kunnen ingrijpen op het meest fundamentele niveau van het leven, namelijk de informatiestroom van de genen naar de eiwitten en verder naar het functioneren van de cel, ook in zijn bredere context (weefsel, organisme).

Je staat hiermee op een sleutelpositie tussen de wetenschappelijke basiskennis over biochemie en fysiologie van cellen enerzijds, en de nood aan technische bagage voor verder onderzoek anderzijds. Je leert rekening te houden met meer ingenieur-technische aspecten van cel- en genbiotechnologie, zoals bv. de productie van therapeutische eiwitten in bioreactoren of moleculaire technieken voor kwaliteitscontrole van voeding en farmaceutische producten.