Land- en bosbeheer

In de richting land- en bosbeheer leer je hoe onze (half)natuurlijke ecosystemen zoals bossen functioneren. Vegetatie, bodem, water en lucht spelen hierbij een sleutelrol. Je bouwt een grondige en geïntegreerde kennis op van deze componenten, hun processen en de technieken om deze componenten te kunnen beschrijven.

Op basis hiervan leer je om langetermijnvisies te ontwikkelen over het duurzaam beheer van onze ecosystemen, natuurlijke rijkdommen en landschappen, rekening houdend met de verschillende functies die ze moeten vervullen (vb. houtproductie, water- en luchtzuivering, bescherming van biodiversiteit, recreatie).

Deze richting biedt jou de kans om een belangrijke rol te spelen in het inventariseren, beperken en beheersen van milieuproblemen zoals ontbossing, biodiversiteitsverlies, klimaatwijzigingen en water-, lucht- en bodemverontreiniging en hun invloed op plant, dier en mens.