Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar van 2022 vond dit plaats voor de master conservatie-restauratie.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 17 en 18 april 2019 bezocht het peerreviewteam de opleiding en besliste om haar beslissing uit te stellen. Na grondige bespreking van het ontwikkelingsplan besloot ze unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Conservatie-restauratie is een unieke opleiding, deels door de praktische vaardigheden, maar ook door de academische onderbouwing. De opleiding biedt een evenwichtig curriculum aan met een stevige, meer theoretische onderbouw. Binnen de leerlijn onderzoek worden onderzoeksvaardigheden systematisch aangeleerd.

De curriculumdag, die jaarlijks wordt georganiseerd, stond in 2019 in het teken van toetsbeleid. De opleiding heeft een visie op toetsbeleid uitgewerkt om zo bepaalde vereisten te formaliseren: uniformiteit via het gebruik van beoordelingsformulieren, transparantie via volledig ingevulde cursusinformatie, structuraliseren van schriftelijke en tussentijdse feedback. De opleiding initieert tevens het leerlijnoverleg om de implementatie en opvolging van het toetsbeleid te vergemakkelijken.

De opleiding streeft naar een goede wisselwerking tussen theorie en praktijk zodat het lagere aantal praktijkuren effectiever en efficiënter worden benut.

De opleiding wil meer studenten aantrekken met een wiskundige of wetenschappelijke vooropleiding. Afhankelijk van het profiel van de instromende studenten, zal er voor de nodige ondersteuning of overbruggingsonderwijs gezorgd worden. Studenten zullen ook actiever betrokken worden bij het feitelijk uitwerken, implementeren en monitoren van het onderwijsbeleid.

Het reviewteam vraagt de opleiding om de zomerschool, die sinds 2015-2016 jaarlijks wordt georganiseerd, meer te promoten bij de eigen studenten.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.

Kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen