Alternatieve muziek, alternatieve inkomsten?

Voorbeeld van een masterproef over de financiële situatie van alternatieve Vlaamse muzikanten

Marie Van Dyck (Cultuurmanagement, 2018) schreef haar masterproef over de financiële situatie van alternatieve Vlaamse muzikanten anno 2017.

Marie: "Ik deed zowel diepte-interviews als een survey in het alternatieve muziekcircuit. Op basis daarvan onderzocht ik hoe het financieel met de muzikanten in het alternatieve circuit gesteld was, en wat de impact daarvan was op de creatie en productie van hun muziek."

Uit dat onderzoek kwam naar boven dat slechts 3 % van de alternatieve muzikanten kan leven van zijn of haar muziek. Meer nog, ongeveer de helft van de bevraagde muzikanten leeft onder de armoedegrens. Om dat gebrek aan inkomsten op te vangen, moeten ze vaak bijklussen en andere jobs aannemen, bijvoorbeeld het geven van muziekles.

Marie: "Hierdoor komt er minder tijd vrij om muziek te maken, wat nadelig kan zijn voor de kwaliteit van hun muziek. Veel muzikanten die ik interviewde, gaven ook aan dat ze het moeilijk hadden met dat tijdsgebrek."

Een oplossing hiervoor kan het kunstenaarsstatuut zijn. Dat wordt minder vaak toegekend aan artiesten uit het alternatieve circuit dan aan muzikanten uit het mainstream circuit. Marie: "De voorwaarden om dat statuut te krijgen zijn nu nadeliger voor alternatieve muzikanten. Dat moet veranderen."