Feesten in de stad

Voorbeeld van een masterproef

Het Antwerpse uitgaansleven bruist meer dan ooit, met allerlei nieuwe concepten die komen en gaan. Toen Elise Ophoff (Cultuurmanagement, 2018) aan haar masterproef begon, bestond er binnen de stad nog geen overkoepelend orgaan dat de organisatie en administratie rond feesten en uitgaan kon opvolgen. Hierdoor bleven professionelen uit de feestsector met vragen zitten. In haar masterscriptie hielp Elise Stad Antwerpen met dit probleem.

Ze ging daarvoor op drie manieren te werk: ten eerste deed ze een uitgebreid literatuuronderzoek, ten tweede onderzocht ze hoe drie vooraanstaande buitenlandse steden dit probleem oplosten en ten derde interviewde ze mensen uit de Antwerpse sector en de stadsadministratie.

Elise: "Tijdens mijn onderzoek kwam ik tot de volgende aanbeveling: de stad bouwt het best twee netwerken uit. Een eerste netwerk is er een met de sector: hier moet Stad Antwerpen het initiatief nemen om partijen bijeen te brengen, zodat ze vragen kunnen stellen en zelf inzichten kunnen uitwisselen. Een tweede netwerk is er een binnen de stad zelf: hierdoor kunnen alle stadsdiensten op één lijn zitten en ontstaat er een duidelijke omkadering."