Communicatieplan voor een kunstinstelling

Voorbeeld van een masterproef

In haar masterproef stelde Maite De Beukeleer (Cultuurmanagement, 2018) een communicatieplan op voor het Rubenianum, een onderzoeksinstelling voor 16de- en 17de-eeuwse kunst.

Maite: "Tot voor kort was het Rubenianum deel van het Samenwerkingsverband Oude Kunst in Context. Nu het Rubenianum die overkoepeling niet meer heeft, wil het zelf een communicatieplan opstellen."

Dat is iets waar Maite met haar achtergrond in cultuurmanagement zeker mee kon helpen.

Maite: "Ik begon met het maken van een situatieschets: wat zijn de belangrijkste knelpunten? Daarna legde ik vast welke doelgroepen het Rubenianum moet bereiken. Dat zijn voornamelijk onderzoekers, studenten, professionals en erfgoedliefhebbers."

Op basis daarvan maakte Maite een communicatieplan met enkele aanbevelingen. Om te beginnen zou het Rubenianum een communicatiemedewerker in dienst moeten nemen. Voor het zover is, wordt er het best gefocust op de belangrijkste doelgroepen: onderzoekers en studenten. Ten slotte zou de organisatie vooral gebruik moeten maken van Twitter. Dat is namelijk het sociale medium bij uitstek voor onderzoekers of tijdens academische conferenties."