Inschrijven en studiegeld

Hoe inschrijven?

Mag je starten?

Diploma secundair onderwijs

Met een diploma secundair onderwijs kan je rechtstreeks inschrijven in deze bacheloropleiding. 

Ook andere diploma’s of getuigschriften kunnen je toelating geven. Lees alles over de toelatingsvoorwaarden

Toelatingsexamen

Vanaf volgend academiejaar (2023-2024) moet je geslaagd en gunstig gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen als je diergeneeskunde wil studeren.

En nu... inschrijven

Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Dan ben je klaar om je in te schrijven als nieuwe student.

Studiegeld

Onderstaande bedragen gelden voor het academiejaar 2023-2024

Het studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt en wordt elk jaar geïndexeerd. Lees zeker de uitgebreide pagina over het studiegeld onder andere om meer te vernemen over de manier van betalen.

Voor deze opleiding betaal je met een nationaliteit van een EER-lidstaat een vast bedrag van 282,1 euro én 13,5 euro per studiepunt dus 1092,1 euro als je 60 studiepunten opneemt.  Krijg je voor het desbetreffende academiejaar een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap dan betaal je 128,8 euro, onafhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten.

Geen nationaliteit van een EER-lidstaat?  Raadpleeg het overzicht van de studiegelden voor het exacte studiegeld en de eventuele uitzonderingen op basis van een Belgische verblijfsvergunning.

Het studiegeld van het lopende academiejaar kan je raadplegen op de uitgebreide pagina over het studiegeld.

Andere studiekosten

Naast het studiegeld zijn er nog andere studiekosten verbonden aan je opleiding. Deze studiekosten verschillen van opleiding tot opleiding. Hieronder vind je een raming van de extra studiekosten voor het eerste deel van het bachelortraject van deze opleiding. Deze raming is gebaseerd op de vorige jaren; afwijkingen zijn mogelijk.

  • Handboeken en cursussen: 380,75 euro (jaarlijkse aankoop, meer informatie vind je per opleidingsonderdeel in het studieprogramma of op de webpagina van de cursusdienst)

Hierbij komen nog kosten voor het cursusmateriaal dat via de leeromgeving Blackboard wordt aangeboden en dat je zelf kan printen.

De Dienst Studiebudget en Sociale voorzieningen beantwoordt je vragen over kinderbijslag, de kostprijs van studeren, hulp om je studie te financieren en werken als jobstudent.

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

  • werk- of andere praktijkervaring (EVC): volg de EVC-procedure
  • creditbewijzen, getuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebt (EVK): stuur een e-mail naar de studietrajectbegeleider evy.verbueken@uantwerpen.be

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.