Kwaliteitszorg en cijfers

Bachelor in de diergeneeskunde

Europese erkenning

De opleiding 'bachelor in de diergeneeskunde' werd in maart 2023 voor de eerste keer Europees gevisiteerd door de European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). De Universiteit Antwerpen is toen door de EAEVE voor het eerst erkend als 'Feeder University' voor de bacheloropleiding diergeneeskunde. Alle aspecten van de opleiding werden daarvoor gedetailleerd geëvalueerd. Het finale rapport kan je hier raadplegen. Er werden noch grote noch kleine tekortkomingen vastgesteld. 

De visitatiecommissie was lovend over volgende punten:

  • het heel toegewijde team van onderwijzend personeel;
  • de gunstige student/staf ratio voor de practica en de hands-on trainingen;
  • de heel actieve en gedreven studenten, betrokken bij de opleiding;
  • de duidelijke inspanningen die worden geleverd om onze bachelorstudenten vlot te laten instromen in de masterjaren;
  • het goed uitgeruste skills lab en de oefenstal De Ark met een professionele logistieke en personele omkadering;
  • het zeer goed werkende kwaliteitszorgsysteem voor het onderwijs.

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen doorloopt elke opleiding een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar 2020 vond deze plaats voor de bachelor in de diergeneeskunde.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student.

Op 30 en 31 mei 2017 bezocht het peerreviewteam de bachelor diergeneeskunde en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

De opleiding diergeneeskunde is een kwalitatieve, brede bacheloropleiding gestructureerd rond vijf leerlijnen.

Docenten uit de verschillende opleidingsonderdelen die tot dezelfde leerlijn behoren, komen regelmatig samen in het leerlijnoverleg. Dit leerlijnoverleg is een sterke tool die o.a. de opbouw van de evaluatie over de verschillende vakken van een bepaalde leerlijn heen waarborgt.

Het peerreviewteam vindt het een sterk punt dat de opleiding de nadruk legt op verschillende, activerende werkvormen, zoals de geïntegreerde studie-opdracht. De opleiding moet aandacht hebben voor een blijvende actualisering van deze activerende werkvormen. De betrokken docenten zullen hiertoe congressen bijwonen en zich ook op onderwijskundig vlak blijven bijscholen.

Rond internationalisering werkt de opleiding – in navolging van het peerreviewteam – een visietekst uit en formuleert doelstellingen: welke internationale, interculturele en vakspecifieke competenties moet een student vanuit internationaal perspectief ontwikkelen?

Lees het volledig publiek rapport (PdF - 190kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.