Kwaliteitszorg en cijfers

Bachelor in de diergeneeskunde

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar 2020 vond dit plaats voor de bachelor in de diergeneeskunde.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student.

Op 30 en 31 mei 2017 bezocht het peerreviewteam de bachelor diergeneeskunde en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

De opleiding diergeneeskunde is een kwalitatieve, brede bacheloropleiding gestructureerd rond vijf leerlijnen.

Docenten uit de verschillende opleidingsonderdelen die tot dezelfde leerlijn behoren, komen regelmatig samen in het leerlijnoverleg. Dit leerlijnoverleg is een sterke tool die o.a. de opbouw van de evaluatie over de verschillende vakken van een bepaalde leerlijn heen waarborgt.

Het peerreviewteam vindt het een sterk punt dat de opleiding de nadruk legt op verschillende, activerende werkvormen, zoals de geïntegreerde studie-opdracht. De opleiding moet aandacht hebben voor een blijvende actualisering van deze activerende werkvormen. De betrokken docenten zullen hiertoe congressen bijwonen en zich ook op onderwijskundig vlak blijven bijscholen.

Rond internationalisering werkt de opleiding – in navolging van het peerreviewteam – een visietekst uit en formuleert doelstellingen: welke internationale, interculturele en vakspecifieke competenties moet een student vanuit internationaal perspectief ontwikkelen?

Lees het volledig publiek rapport (PdF - 190kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.