Wat na je bachelor?

Bachelor in de diergeneeskunde

Master in de diergeneeskunde

Met je bachelordiploma heb je rechtstreeks toegang tot de master in de diergeneeskunde van de Universiteit Gent, de enige Vlaamse universiteit die de masteropleiding aanbiedt.

Uiteraard stemmen we onze bacheloropleiding en de Gentse masteropleiding perfect op mekaar af. De studenten die hun bacheloropleiding in Gent volgen, hebben dus geen streepje voor. Er is ook geen verschil in slaagkansen.

In de masteropleiding ga je je specialiseren:

  • Paard
  • Herkauwers
  • Gezelschapsdieren
  • Varken, pluimvee en konijn
  • Onderzoek

Blijf je liever in Antwerpen?

Dat kan. Je kan na je bachelor ook rechtstreeks doorstromen naar deze masteropleidingen.

Master in de biomedische wetenschappen

In de biomedische wetenschappen staat de studie van de mens, tot op het moleculaire niveau, centraal. De helft van je studietijd besteed je aan onderzoek tijdens stages en thesiswerk. Met je keuze voor een afstudeerrichting bepaal je welk soort onderzoek je doet, maar ook de richting die je daarna professioneel uitgaat: klinisch wetenschappelijk onderzoek, moleculaire mechanismes van ziekten, infectious and tropical diseases of neurosciences.

Master in de biochemie en biotechnologie

Je specialiseert je in moleculaire en cellulaire genbiotechnologie. Je combineert een theoretische vorming met een praktische training in het laboratorium en aan de computer. Je voert een onderzoeksproject uit waaraan ook een stage in een laboratorium gekoppeld is.