Proeven van praktijk

Bachelor in de diergeneeskunde

Al vroeg in de opleiding leer je diergeneeskundige handelingen uitvoeren, eerst op diermodellen in het Skills Lab, daarna op levende dieren in De Ark of tijdens een stage.

Skills Lab

Het Skills Lab of het vaardighedenlabo is uitgerust met simulatiemodellen om je de basisvaardigheden als dierenarts aan te leren. Zo leer je diergeneeskundige instrumenten correct gebruiken, bandages plaatsen, een melkstaal nemen, injecties toedienen, een rectaal onderzoek uitvoeren, wonden hechten, en zo meer. 

Tijdens het opleidingsonderdeel Skills Lab I in je tweede bachelorjaar leer je veilig omgaan met grote en kleine huisdieren en leer je een klinisch onderzoek correct uit te voeren. In de praktijklessen oefen je verschillende handelingen op simulatiemodellen. Daarna ga je op bedrijfsuitstap naar een melkveebedrijf of paardenstoeterij om de aangeleerde vaardigheden in een bedrijfsomgeving toegepast te zien.

In het opleidingsonderdeel Skills Lab II in je derde bachelorjaar oefen je de vaardigheden die je aanleerde in Skills Lab I op levende dieren. Je leert ook over de noodzaak van een goede communicatie tussen dierenarts en diereneigenaar. Tot slot loop je stage in een bedrijf, bij een dierenarts en in onze grote oefenstal De Ark. (Lees meer hieronder.)

Zomerstage

In de zomer tussen het tweede en derde bachelorjaar ga je één week op bedrijfsstage in een dierenhouderij zoals een manège, een veebedrijf of een asiel. Je leert er omgaan met dieren in de praktijk en maakt kennis met bedrijfsvoering. 

Je kan deze stage ook lopen in een bedrijf in het buitenland. Jaarlijks gaan zo een tiental studenten naar Schotland of Madrid.

De stage mondt uit in een vakoverschrijdend seminarie. De informatie over hygiëne, huisvesting, diervoeding, dierenwelzijn, dierengedrag en diergeneeskundige vaardigheden die je verzamelde bij het bezochte bedrijf verwerk je in het seminarie en bespreek je in groep.

Dierenarts-kennismakingsstage

In je derde bachelorjaar loop je ook vijf dagen mee in een dierenartspraktijk. Je komt niet alleen in aanraking met verschillende dieren maar ook met het cliënteel en de administratieve en klinische kant van het beroep van dierenarts. Je rondt je stage af met een casusbespreking. 

Stalstage

Aan het einde van je bachelor doe je nog een stage van drie weken in onze eigen oefenstal De Ark. (Lees verder onder de foto's.)

Oefenstal De Ark

Onze oefenstal De Ark biedt je als student de kans om al tijdens je bacheloropleiding praktische vaardigheden aan te leren en te oefenen op levende dieren. De Ark is speciaal ontworpen voor onderwijs. Veilig leren werken met respect voor het welzijn van mens en dier en bioveiligheid staan daarbij centraal. 

Al in het tweede bachelorjaar kan je je als vrijwilliger opgeven bij de ‘Vrienden van de Ark’. Je helpt dan mee met het verzorgen van de dieren en met algemene staltaken in De Ark. Zo kan je al vroeg in je opleiding kennismaken met de werking van een stal en het omgaan met dieren.

In het kader van het opleidingsonderdeel Skills Lab II doe je aan het einde van je opleiding een stalstage van drie weken in de De Ark en de kennel van het Skills Lab. Je leert met verschillende dieren zoals paarden, runderen, honden en katten omgaan volgens het 'low stress animal handling'-principe, en je leert ze ook verzorgen. Vervolgens leer je hoe een klinisch onderzoek op een veilige en rustige manier moet verlopen. 

Na een specifieke training en certificering kan je student-expert worden. Je begeleidt dan oefensessies van medestudenten en geeft hen feedback.

Aan het einde van je stage ben je in staat om zelfstandig met de dieren in de stal te werken en een echt klinisch onderzoek uit te voeren.