Studieprogramma van de bachelor fysica

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de fysica
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Verplichte opleidingsonderdelen

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, gastheorie6sp1e sem.
Wuyts, Floris
Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica9sp2e sem.
Bals, Sara
Computerpracticum3sp1e sem.
Partoens, Bart
Symens, Stijn
In't Hout, Karel
Experimentele fysica I6sp1e+2e sem
Schryvers, Nick
Inleiding analytische mechanica6sp2e sem.
Wouters, Michiel
Inleiding tot de scheikunde6sp2e sem.
Blockhuys, Frank
Wiskundige methoden voor de fysica I9sp1e sem.
Eelbode, David
Wiskundige methoden voor de fysica II6sp1e sem.
Scheunders, Paul
Wiskundige methoden voor de fysica III6sp2e sem.
Eelbode, David
 

Keuzeopleidingsonderdelen

1 opleidingsonderdeel te kiezen uit onderstaande lijst met keuzeopleidingsonderdelen

Fysica van het dagelijks leven3sp1e sem.
Cambré, Sofie
Wetenschappelijk rapporteren3sp1e sem.
Hadermann, Joke
 

Modeltraject deel 2

Verplichte opleidingsonderdelen

Algemene fysica III : elektromagnetisme6sp1e sem.
Verbeeck, Johan
Experimentele Fysica II6sp1e+2e sem
Schryvers, Nick
Inleiding klassieke veldentheorie3sp1e sem.
Scheunders, Paul
Inleiding kwantummechanica6sp1e sem.
Peeters, Francois
Inleiding programmeren5sp2e sem.
Van Remortel, Nick
Inleiding relativiteitstheorie & elementaire deeltjes4sp2e sem.
Van Mechelen, Pierre
Kansrekening en statistiek6sp1e sem.
Van Aert, Sandra
Numeric Methods3sp1e sem.
Milosevic, Milorad
Sterrenkunde en astrofysica I3sp1e+2e sem
Kolenberg, Katrien
Structuur van de vaste stof6sp2e sem.
Hadermann, Joke
 

Keuzeopleidingsonderdelen

12 studiepunten te kiezen

Analytische mechanica6sp2e sem.
Partoens, Bart
Biofysica I3sp2e sem.
NNB, -
Chemie in het dagelijks leven3sp2e sem.
Bogaerts, Annemie
Differentiaalmeetkunde6sp1e sem.
Mestdag, Tom
Differentiaalvergelijkingen en dynamische systemen6sp1e sem.
Hohloch, Sonja
Ecologie3sp1e sem.
Campioli, Matteo
Elektronica3sp1e sem.
Van Remortel, Nick
Medische fysica3sp1e sem.
Wuyts, Floris
 

Modeltraject deel 3

Verplichte opleidingsonderdelen

Experimentele technieken: optica en laserspectroscopie3sp2e sem.
Wenseleers, Wim
Experimentele technieken: signaalverwerking, vacuüm, lage temperaturen3sp1e sem.
Wenseleers, Wim
Inleiding tot de vaste stof fysica 13sp1e sem.
Lamoen, Dirk
Kwantummechanica3sp2e sem.
Tempere, Jacques
Projectwerk9sp1e+2e sem
Wenseleers, Wim
Statistische fysica3sp1e sem.
Tempere, Jacques
 

Korf verbredende opleidingsonderdelen

Actief pluralisme en interculturaliteit: verplicht 3 studiepunten op te nemen in 2e of 3e bachelor

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving3sp2e sem.
Van Herck, Walter
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Stad en diversiteit3sp2e sem.
De Munck, Bert
Oosterlynck, Stijn
Media en digitale samenleving3sp1e sem.
Hellinckx, Peter
Poels, Karolien
Migratie, integratie en diversiteit3sp2e sem.
De Feyter, Koen
Absillis, Kevin
Van Praag, Lore
Vrijheid, burgerschap en democratie3sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Loobuyck, Patrick
Global justice3sp2e sem.
Ferrando, Tomaso
 

Bachelorproef

Bachelorproef9sp2e sem.
Hadermann, Joke
 

Minstens 1 module kiezen van 9 studiepunten

Module Vaste stoffysica (9 studiepunten)

Inleiding groepentheorie3sp1e sem.
Eelbode, David
Inleiding tot de vaste stof fysica 23sp1e sem.
Lamoen, Dirk
Materiaalfysica3sp2e sem.
Verbeeck, Johan
 

Module Biofysica (9 studiepunten)

Biofysica II3sp2e sem.
Van Doorslaer, Sabine
Celbiologie6sp1e sem.
Vissenberg, Kris
 

Module Astro- en deeltjesfysica (9 studiepunten)

Astrofysica II3sp2e sem.
Kolenberg, Katrien
Subatomaire fysica6sp1e sem.
Dobur, Didar
 

Module Theoretische fysica (9 studiepunten)

Inleiding tot de vaste stof fysica 23sp1e sem.
Lamoen, Dirk
Klassieke veldentheorie6sp2e sem.
Scheunders, Paul
 

Algemene keuzeopleidingsonderdelen

15 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst. Ook vakken uit modeltrajecten ba1, ba2 en ba3 mogen worden gekozen. De opleiding staat tevens toe dat studenten tot 18 studiepunten volgen uit een andere opleiding van de faculteit wetenschappen of een combinatie tot maximum 15 studiepunten van opleidingsonderdelen uit het voorbereidingsprogramma van de educatieve master en uit de keuzelijst verbredende en interdisciplinaire opleidingsonderdelen.

Economie3sp1e sem.
Bouckaert, Jan
Hilbertruimten en Fourierreeksen6sp2e sem.
Vanroose, Wim
Eelbode, David
Hydrodynamica3sp2e sem.
Partoens, Bart
Nucleaire chemie en radioprotectie3sp1e sem.
Janssens, Koen
Plasmatechnologie3sp2e sem.
Bogaerts, Annemie
Programmeren voor fysici6sp2e sem.
Van Remortel, Nick
 

Volg je 6 studiepunten, kies dan algemene didactiek + oriënteringsstage
Volg je 9 studiepunten, kies dan algemene didactiek + oriënteringsstage + leren en motiveren
Volg je 12 studiepunten, kies dan algemene didactiek + oriënteringsstage + leren en motiveren + introductie vakdidactiek X met oefenlessen.
Volg je 15 studiepunten, kies dan algemene didactiek + oriënteringsstage + leren en motiveren + introductie vakdidactiek X met oefenlessen + introductie vakdidactiek Y met oefenlessen

Algemene didactiek (S1)3sp1e sem.
Schelfhout, Wouter
Oriënteringsstage (S1)3sp1e sem.
Struyf, Elke
Algemene didactiek (S2)3sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
Oriënteringsstage (S2)3sp2e sem.
Struyf, Elke
Leren en motiveren3sp2e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Schelfhout, Wouter
Leren en motiveren3sp1e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Schelfhout, Wouter
 
Introductie vakdidactiek PAV - Maatschappelijke vorming met praktijkoefeningen3sp1e sem.
NNB, -
Introductie vakdidactiek fysica met praktijkoefeningen3sp1e sem.
Pinxten, Annie
Introductie vakdidactiek wiskunde met praktijkoefeningen3sp1e sem.
Vandervieren, Ellen
 

Verbredende en interdisciplinaire opleidingsonderdelen

Duurzaamheid3sp2e sem.
Crabbé, Ann
Bots, Jessica
Klimaatverandering3sp1e sem.
Crabbé, Ann
Vicca, Sara
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Armoede en ongelijkheid3sp2e sem.
Verbist, Gerlinde
Cantillon, Bea