Jobmogelijkheden

Met een master fysica op zak ben je een kei in het begrijpen en oplossen van problemen allerhande, ongeacht waar ze vandaan komen. Hierdoor kan je niet alleen in het wetenschappelijk onderzoek, maar ook in heel wat industriële sectoren aan de slag. Je vindt vlot werk, en kan door je brede wetenschappelijke vorming het verschil maken in teams waar ook informatici, ingenieurs of wiskundigen werken.

Je zal als fysicus de jobs voor het uitkiezen hebben in enorm diverse sectoren. Dat zeggen wíj niet. Dat zeggen en bewijzen onze oud-studenten keer op keer.

  • Mario werkt als consultant in een boeiend bedrijf. Daarnaast worden ook management- en beleidsfuncties ingevuld door fysici. Er zijn gevarieerde mogelijkheden in de industrie: automatisering, de medische sector, ontwikkelen van lasers en micropocessoren in ruimtevaart en elektronica, holografie en beeldvorming, kwaliteitscontrole, informatica…
  • Zainab voert onderzoek uit aan de universiteit. Je kan ervoor kiezen om na je masteropleiding een doctoraat te volgen en een academische carrière uit te bouwen aan een universiteit of hogeschool. Research & Development in een overheids- of bedrijfslaboratorium is een andere mogelijkheid. Door de sterke wisselwerking met andere wetenschappen (wiskunde, chemie, biologie, geologie, geneeskunde) zijn heel wat fysici werkzaam in disciplines als wiskundige natuurkunde, fysische scheikunde, materiaalkunde, biofysica, medische fysica…
  • Herman geeft les fysica. Lesgeven in het secundair onderwijs kan na het volgen van een educatieve master. Naast fysica kan je in de educatieve master ook kiezen voor de afstudeerrichting STEM. Ook in het hoger onderwijs staan fysici voor de klas. Een boeiende job en de kans om je passie door te geven!
  • Remy helpt uitvindingen te beschermen. Mee het beleid bepalen van de overheid? De financiële sector in? Of iets totaal anders? Als fysicus heb je zo'n sterk probleemoplossend vermogen, dat de opties werkelijk eindeloos zijn!