Kwaliteitszorg en cijfers voor de bachelor fysica

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het najaar van 2019 vond dit plaats voor de bachelor en master in de fysica.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 27 en 28 mei 2022 bezocht het peerreviewteam de opleiding fysica en besliste unaniem het vertrouwen in de opleidingen te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

De opleiding fysica aan UAntwerpen kan zich nationaal en internationaal meten aan gelijkaardige opleidingen. De bachelor is een brede wetenschappelijke opleiding en heeft een sterke koppeling tussen onderwijs en onderzoek.

De opleiding is kleinschalig; jaarlijks stromen zo’n 30 nieuwe studenten in. De opleiding zet dan ook sterk in op de begeleiding van studenten en op feedback. De opleiding wil studenten ertoe brengen om doorheen de opleiding hun leerproces meer en meer zelf in handen te nemen. Verschillende docenten combineren zowel digitaal leren als contactonderwijs op de campus.

Een bijzonder mooi initiatief is het project ‘Een beetje unief in de klas’. Studenten uit 3e bachelor stellen hun bachelorproef voor in het secundair onderwijs en ontwikkelen zo presentatievaardigheden om een wetenschappelijk onderwerp laagdrempelig te communiceren.

Alumni geven aan breed inzetbare skills te hebben ontwikkeld die hen toelaten zich op korte termijn in te werken in diverse functies.

Studenten hebben veel keuzemogelijkheden: modules, keuzevakken en een groot aanbod aan onderwerpen voor de bachelor- en de masterproef. Op voorstel van het reviewteam bouwt de opleiding de informatie en begeleiding van studenten bij deze keuzes verder uit.

De opleiding heeft al sterk ingezet op internationalisering van de opleiding, o.a. door het aanbieden van een Engelstalige master, en zal nog bijkomende initiatieven nemen zoals internationale onderzoekers meer aan bod te laten komen in de opleiding, de mogelijkheden van YUFE verder te onderzoeken en internationalisering ook administratief meer te ondersteunen.

Cijfers

De website 'opleiding in cijfers' geeft informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.