Wat is de beste vertrekbasis?

Leerlingen uit wetenschappelijk en wiskundig sterke studierichtingen met minstens 5 of 6 uur wiskunde (in de laatste 2 jaren) hebben de beste vertrekbasis voor de opleiding fysica. 

Omdat de opleiding fysica resoluut kiest voor een verbreding naar andere wetenschappen, zullen sterke leerlingen die minder uren wiskunde volgden en sterke leerlingen uit de industriële wetenschappen ook hun gading vinden.

Via de starttoets (verplichte ijkingstoets) test je je voorkennis. Voor deze opleiding is deelnemen aan de starttoets (verplichte ijkingstoets) verplicht.

Via het overbruggingsonderwijs kan je vervolgens enkele tekorten in je voorkennis bijwerken.

Wiskunde

Het eerste deel van het bachelortraject begint met een cursus calculus (of Wiskundige methoden I). Je volgt gedurende 6 weken elke dag 2 uur wiskunde. Er komen vooral oefeningen aan bod, bedoeld om je rekenvaardigheid te verbeteren: nulpunten van functies, afgeleiden, integralen...