Laurens aan het woord over de ziekenhuisstage

Studeer je geneeskunde, dan sta je al in het eerste bachelorjaar op de werkvloer voor je eerste stage-ervaring: twee weken in het tweede semester zal je dan meedraaien met de verpleegkundigen in het ziekenhuis.

Student Laurens vertelt: "Tijdens de ziekenhuisstage doen we praktisch elk werk dat de verpleegkundigen doen, buiten zelf medicatie geven. Denk aan bloedafnames doen, patiënten wassen, parameters nemen … Op een groot deel van deze taken waren we al voorbereid in het eerste semester, toen leerden we de praktijk en werd die kennis getest met een examen. Maar sommige dingen zijn ook nieuw: zo leerde ik aderkatheders steken, in samenwerking met mijn begeleider.”

“De grootste troef die je leert, zijn de communicatieve vaardigheden. Je leert empathisch zijn en de mensen te zien achter de theorie die je leert. Daar is UAntwerpen ook heel goed in: naast een stevig pakket theorie is ook zelf uitvoeren belangrijk. Ook je idee over het verpleegkundig personeel verandert door de stage: je merkt snel dat artsen niet zonder het verpleegkundig personeel kunnen en dat alles in het honderd zou lopen als die wisselwerking er niet was."