Evelien over les krijgen in het modulesysteem

18.png

In de opleiding geneeskunde worden de vakken uit de kennisleerlijn gegeven in het modulesysteem. Dat betekent dat je hetzelfde opleidingsonderdeel een paar weken aan een stuk hebt, om na afronding aan een nieuw opleidingsonderdeel te beginnen.  Studente Evelien (eerste bachelor geneeskunde) vertelt daar meer over: “Weken aan een stuk hetzelfde vak klinkt saai, maar is het allesbehalve. Een module is net heel veelzijdig. Bij de module anatomie, die zes weken duurt, zien we bijvoorbeeld bijna elke dag een ander deel van het lichaam of een ander stelsel.”

“Er is ook afwisseling tussen de onderwijsvormen: de ene dag een hoorcollege, de andere dag een practicum om de leerstof concreter te maken. Zo leer je snel veel aspecten van eenzelfde vak. Zelf vind ik dat enorm aangenaam: ik merk dat ik dan met een grotere focus met de leerstof bezig ben en ook meer leerstof opneem. ” Naast de modules zijn er ook een paar opleidingsonderdelen die het hele jaar doorgaan, dat zijn de leerlijnen.

Is er ook afwisseling tussen de proffen? “Bij sommige modules wel”, zegt Evelien. “Onze proffen zijn vaak specialisten uit de kliniek en kunnen uit hun specifieke domein voorbeelden meenemen vanuit het ziekenhuis. Bij andere modules zie je vaker dezelfde prof, maar dat is ook weer handig: die heeft een goed overzicht van wat we al gezien hebben.”

Wat de examens betreft, heb je net als in andere opleidingen twee examenperiodes: één in januari en één in juni.