Meet your prof: Nele Michels

Nele Michels CTA.png

De kans dat je professor Nele Michels tijdens je opleiding geneeskunde zal tegenkomen, is groot. Deze professor coördineert namelijk de medisch-technische vaardighedenlessen doorheen de hele bachelor- en masteropleiding geneeskunde. Leer haar hier beter kennen!

Prof. Nele Michels over de combinatie van haar job als huisarts en haar job als prof: "Ik sta zelf in de huisartsenpraktijk, maar geef er ook les over. Dat bevrucht elkaar enorm, in twee richtingen."

Over haar visie op onderwijs: "Ik zie onderwijzen als het vormen van een ‘lerende community‘, met lesgevers en studenten samen. Ons gezamenlijk doel is goede artsen maken van onze studenten, zowel op vlak van kennis, vaardigheden als op vlak van professionele attitude. Op het einde van de opleiding studeert elke student af met hetzelfde pakket aan competenties, maar tijdens het traject kan je trachten te dirigeren, coachen en differentiëren door in te spelen op waar een student goed in is en waar hij of zij nog wat ondersteuning nodig heeft."

Over de studenten geneeskunde: "Ik heb geleerd dat we studenten vaak onderschatten; ze kunnen meer dan we zelf denken! In 2012 voerden we zo de integratieleerlijn in, een redelijk pittig pakket met creatieve en vakoverstijgende opdrachten. Aanvankelijk was er twijfel of dit wel haalbaar zou zijn, maar wat we vooral zagen, was dat studenten veel meer in hun mars hadden dan we oorspronkelijk dachten. De groei die studenten op zo een moment maken is prachtig om te zien!"

Meer lezen over Nele Michels? Het volledige interview verscheen hier.