Voorbeeldrooster academiejaar 2020 - 2021 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont je hoe de lesweken er in grote lijnen én in niet-coronatijden uitzien. Dit rooster toont àlle opleidingsonderdelen, waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van jouw programma. Het uurrooster wordt nog herwerkt volgens de richtlijnen voor physical distancing. Het reële uurrooster bij het begin van het academiejaar kan dus erg verschillen van dit voorbeeldrooster.
Week
26
okt

maandag

8:30 10:30

Inleiding tot de economie

Hoorcollege Stadscampus
8:30 10:30

Econometrie en multivariate statistiek

Extra hoorcolleges
Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Inleiding tot de economie

Practicum
10:30 12:30

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Seminarie toegepaste wiskunde

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Software engineering

Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Ontwerp van informatiesystemen

Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Econometrie en multivariate statistiek

Hoorcollege Stadscampus
18:00 20:00

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Extra hoorcolleges
Hoorcollege Stadscampus
27
okt

dinsdag

8:30 10:30

Inleiding tot de economie

Practicum
8:30 10:30

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
8:30 10:30

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Hoorcollege
10:30 12:30

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 2

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Software engineering

Hoorcollege Stadscampus
18:00 20:00

Bachelorproef HIB

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
28
okt

woensdag

10:30 12:30

Ontwerp van informatiesystemen

Hoorcollege Stadscampus
13:00 16:00

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 2

Practicum Stadscampus
13:00 16:00

Digital Organisation

Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
16:00 18:00

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
16:00 18:00

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 1

Practicum Stadscampus
16:00 18:00

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 1

Practicum Stadscampus
29
okt

donderdag

8:30 10:30

Informatiesystemen

Hoorcollege Stadscampus
10:30 13:30

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 2

Practicum Stadscampus
14:00 16:00

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Practicum
14:00 16:00

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
14:00 16:00

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
14:00 16:00

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Practicum Stadscampus
14:00 16:00

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Practicum Stadscampus
16:00 18:00

Inleiding tot de economie

Hoorcollege
16:00 18:00

Vennootschapsrecht

Hoorcollege Stadscampus
18:00 20:30

Inleiding tot de financiële verslaggeving

Hoorcollege Stadscampus
30
okt

vrijdag

8:30 10:30

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 1

Practicum
8:30 10:30

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Practicum
8:30 10:30

Management accounting en controle

Hoorcollege Stadscampus
8:30 10:30

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 1

Practicum Stadscampus
8:30 10:30

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Practicum Stadscampus
8:30 10:30

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 1

Practicum Stadscampus
10:30 13:30

Econometrie en multivariate statistiek

Practicum
10:30 12:30

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 1

Hoorcollege Stadscampus
10:30 13:30

Econometrie en multivariate statistiek

Practicum Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont je hoe de lesweken er in grote lijnen én in niet-coronatijden uitzien. Dit rooster toont àlle opleidingsonderdelen, waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van jouw programma. Het uurrooster wordt nog herwerkt volgens de richtlijnen voor physical distancing. Het reële uurrooster bij het begin van het academiejaar kan dus erg verschillen van dit voorbeeldrooster.