Studieprogramma van het voorbereidingsprogramma handelsingenieur in de beleidsinformatica

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Voorbereidingsprogramma handelsingenieur in de beleidsinformatica
Academiejaar :
In academiejaar 2020-2021 bestaat het voorbereidingsprogramma handelsingenieur in de beleidsinformatica uit 99 studiepunten, die je gespreid over twee academiejaren opneemt.

Op te nemen in jaar 1

63 studiepunten

Beschrijvende statistiek en kansrekenen3sp1e sem.
Van der Veeken, Stephan
Financiële rapportering en analyse6sp2e sem.
d'Haens, Patrick
Informatiesystemen3sp1e sem.
Verelst, Jan
Inleiding tot de economie6sp1e sem.
Bouckaert, Jan
Inleiding tot de financiële markten 13sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Inleiding tot de financiële verslaggeving3sp1e sem.
d'Haens, Patrick
Management en organisatie6sp2e sem.
Asselbergh, Margareta
Onderzoeksmethodologie3sp2e sem.
Cambré, Bart
Principles of financial management3sp2e sem.
Deloof, Marc
Principles of marketing3sp1e sem.
Dens, Nathalie
Software engineering6sp1e sem.
Mannaert, Herwig
Systeemanalyse en databanken6sp2e sem.
Verelst, Jan
Vennootschapsrecht3sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
Verklarende statistiek3sp2e sem.
Goos, Peter
Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 16sp1e+2e sem
Mestdag, Tom
 

Op te nemen in jaar 2

36 studiepunten

Bachelorproef HIB6sp1e+2e sem
Verelst, Jan
Digital organisation6sp1e sem.
De Haes, Steven
Huygh, Tim
Econometrie en multivariate statistiek6sp1e sem.
Goos, Peter
Management accounting en controle3sp1e sem.
Walraevens, Guy
Ontwerp van informatiesystemen6sp1e sem.
Verelst, Jan
Seminarie toegepaste wiskunde3sp1e+2e sem
Herremans, Adriaan
Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 26sp1e sem.
Mestdag, Tom