Kwaliteitszorg en cijfers van de master in de industriële wetenschappen: chemie

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2016 vond dit plaats voor de master in de industriële wetenschappen: chemie.

Jaar 6 sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Van 25 tot 27 november 2019 bezocht het peerreviewteam de master industriële wetenschappen: chemie en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

De opleiding leidt industrieel ingenieurs op waaraan het werkveld en de maatschappij behoefte heeft. De afgestudeerden zijn professionals met een gedegen wetenschappelijke onderzoeksbasis die complexe problemen kunnen oplossen van ontwerp tot realisatie.

In de master industriële wetenschappen: chemie en biochemie zijn vooral de analytische en probleemoplossende  vaardigheden sterk uitgewerkt.

In de opleiding is er een mooi evenwicht tussen theorie en praktijk. Aanvankelijk zijn er algemene ingenieursvakken maar gaandeweg is er meer specialisering. De nadruk op kennisverwerving verschuift geleidelijk naar meer vaardigheden en competentiegericht onderwijs.

De opleiding heeft nauwe contacten met het bedrijfsleven, specifiek met de Antwerpse chemische industrie. Het werkveld is dan ook sterk aanwezig in de opleiding in de vorm van gastdocenten, bedrijfsbezoeken en industriegerichte onderwerpen voor de masterproef. Studenten kunnen bedrijfsstage doen in het kader van hun masterproef.

De opleiding blinkt uit in goede begeleiding van studenten. Studenten waarderen enorm het gloednieuwe gebouw op Campus Groenenborger. Het reviewteam was onder de indruk van de betrokkenheid en inzet van studenten voor het continu verbeteren van het onderwijs.

De opleiding zal nagaan hoe ze het kritisch denken, de ontwerp- en onderzoeksvaardigheden en de ingenieursattitude bij studenten nog meer kan versterken. Ook zal ze nagaan hoe het geven van feedback aan studenten en het aanwakkeren van de zelfstandigheid tot nog betere leerresultaten kan leiden. De opleiding streeft naar een evenwicht tussen masterproefonderwerpen vanuit bedrijven enerzijds en vanuit onderzoeksgroepen anderzijds. Hoewel de communicatie met studenten al intensief is, zal de opleiding deze nog effectiever en meer gericht maken. Tot slot zal de opleiding haar ambitie inzake interdisciplinariteit verduidelijken en studenten uit kansengroepen nog meer ondersteunen. De opleiding zet ook verder in op blended leren en activerende werkvormen en op samenwerkend leren tussen gevorderde en startende studenten.

Lees het volledig publiek rapport (pdf - 200kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.