Stage in de opleiding industriële wetenschappen: chemie en biochemie

Bachelorproef

In het derde jaar van je bachelor onderzoek je tijdens een korte stage een geavanceerd technisch-wetenschappelijk probleem. Je doet een literatuurstudie, verzorgt de praktische uitvoering en schrijft de bachelorproef.

Stage

Tijdens je stage in het masterjaar zet je de theorie zelf om in de praktijk. Je zet je eerste stappen in het werkveld of in een onderzoeksgroep, om er praktische ervaring en soft skills op te doen die je nodig hebt om na je opleiding aan de slag te gaan als industrieel ingenieur.

Masterproef

De masterproef heeft tot doel dat je zelfstandig, onder begeleiding van een promotor, op het niveau van een beginnend ingenieur een complex ingenieursprobleem op wetenschappelijke manier kan uitdiepen en het verworven inzicht in een tekst kan neerschrijven.