Stage

Bachelorproef

In het derde jaar van je bachelor onderzoek je tijdens een korte stage een geavanceerd technisch-wetenschappelijk probleem. Je doet een literatuurstudie, verzorgt de praktische uitvoering en schrijft de bachelorproef.

Stage

Tijdens je stage in het masterjaar zet je de theorie zelf om in de praktijk. Je zet je eerste stappen in het werkveld of in een onderzoeksgroep, om er praktische ervaring en soft skills op te doen die je nodig hebt om na je opleiding aan de slag te gaan als industrieel ingenieur.

Masterproef

De masterproef heeft tot doel dat je zelfstandig, onder begeleiding van een promotor, op het niveau van een beginnend ingenieur een complex ingenieursprobleem op wetenschappelijke manier kan uitdiepen en het verworven inzicht in een tekst kan neerschrijven. 

Stage in de masteropleiding industriële wetenschappen: chemie

Waar stage doen?

Je stage kan je uitvoeren in een bedrijf, binnen een onderzoeksgroep van de universiteit, een andere universiteit of een onderzoekscentrum. Deze stageplaats wordt gekozen in functie van je masterproefonderwerp. De opleiding voorziet een lijst met interne en externe masterproefonderwerpen waaruit je een keuze maakt. Ook mag je zelf een masterproefonderwerp aanbrengen.

Enkele voorbeelden van stageplaatsen waar je een masterproef kan uitvoeren zijn Agfa-Gevaert, Janssen Pharmaceutica, ingenieursbureau SWECO Belgium, BASF, Chemours, VITO, VUB, Pantarein Water, binnen de onderzoeksgroepen van de opleidingen (bio)chemie van de UAntwerpen,…

Wanneer stage doen?

Wanneer voer je je stage uit? En voor hoe lang? In je masterjaar volg je 12 dagen stage over 6 weken en schrijf je vervolgens drie maanden aan je masterproef. Tot slot vindt een presentatie en verdediging van de masterproef plaats. Dit allemaal kan nog variëren afhankelijk van:

  • de voorkeur van je stageplek
  • je bachelor- of masterproefonderwerp
  • de tijd die je nodig hebt om je onderzoek op je stageplek voor te bereiden en uit te voeren
  • hoe je onderzoekstijd het beste gespreid wordt doorheen het semester of het jaar.

 

Stage in de masteropleiding industriële wetenschappen: biochemie

Waar stage doen?

Je stage kan je uitvoeren in een bedrijf, binnen een onderzoeksgroep van de universiteit, een andere universiteit of een onderzoekscentrum. De opleiding voorziet een lijst met interne en externe masterproefonderwerpen waaruit je een keuze maakt. Ook mag je zelf een masterproefonderwerp aanbrengen.

Enkele voorbeelden van stageplaatsen waar je een masterproef kan uitvoeren zijn Agfa-Gevaert, Janssen Pharmaceutica, ingenieursbureau SWECO Belgium, BASF, Chemours, VITO, VUB, Pantarein Water, binnen de onderzoeksgroepen van de opleidingen (bio)chemie van de UAntwerpen,…

Wanneer stage doen?

Wanneer voer je je stage uit? En voor hoe lang? Dat hangt af van:

  • de voorkeur van je stageplek
  • je bachelor- of masterproefonderwerp