Master in de conservatie-restauratie

Master in de conservatie-restauratie

​Je opleiding

Wat de conservatie-restauratiepraktijk zo bijzonder maakt is dat zij in wezen interdisciplinair is. In werkelijkheid werkt de conservator-restaurator dan ook vaak in teamverband met specialisten uit verschillende disciplines. Van een master conservator-restaurator wordt echter niet alleen verwacht dat die binnen een interdisciplinair, geïntegreerd project autonoom kan optreden, maar ook dat hij of zij een dergelijk project zelfstandig kan ontwerpen en/of coördineren. De maatschappelijk rol van de conservator-restaurator vraagt dus ook om degelijke communicatieve vaardigheden en zin voor overleg. Als specialist verhuist de conservator-restaurator regelmatig van het labo of de studieruimte naar het atelier en omgekeerd. Hij of zij voelt zich thuis tussen kunsthistorici, archivarissen, architecten, en monumenten- en landschapszorgers. 

 Je toekomst

Denk je eraan om een zelfstandige conservatie-restauratie-praktijk uit te bouwen? Of voel je eerder een manager in jou opborrelen? Maar dan is er ook nog dat wetenschappelijke onderzoek dat iemand op zich moet nemen? De keuze is aan jou. Je kan dus zowel een eigen praktijkuitbouwen, als tewerkgesteld worden in musea (depotbeheer, conservatie-restauratieatelier, onderzoek, …), publieke en private erfgoedcentra en erfgoedorganisaties, diverse onderzoeksinstellingen, private bedrijven die gespecialiseerd zijn in conservatie-restauratie, onderzoek of kunsttransport, veilinghuizen, …