Nieuwe producten lanceren als bandenfabrikant

Voorbeeld van een masterproef

Bruno Bossaerts en Caroline De Somer (Master organisatie en management) schreven hun masterscriptie voor een bekende bandenfabrikant. Zij hielpen het bedrijf beter begrijpen wat de ideale levenscyclus is voor bepaalde van hun producten.

Bruno en Caroline: “De fabrikant waar we mee samenwerkten is een sterke speler in de internationale bandenmarkt, die vooral gespecialiseerd is in premium producten. De laatste jaren is het voor het bedrijf moeilijker om tegen concurrenten op te boksen. Mensen zien banden namelijk minder als premium koopwaar, en kiezen daardoor eerder voor goedkopere alternatieven.”

Aan hen dus om – door middel van marktonderzoek – te achterhalen hoe het toekomstig beleid van Bridgestone verbeterd kan worden. Daarbij keken Bruno en Caroline zowel naar de noden van de consument, de markttrends als de regelgeving. Op basis van een formule onderzocht het duo wanneer het opportuun was om de oudere producten te behouden of om een nieuw product te lanceren.

Bruno en Caroline: “Uit onze berekeningen kwam naar boven dat een productlancering zo goed als altijd opportuun is voor deze case. Omgekeerd is het niet per se negatief om even te wachten met het releasen van een nieuw product, bijvoorbeeld om financiële redenen.”