Diversiteit en inclusie in vacatureteksten

Voorbeeld van een masterproef

Kijkend naar de veranderende demografische verdeling van de Vlaamse bevolking, heeft zo’n 22% een buitenlandse herkomst. In het kader van de war on talent is het belangrijk dat er maximaal wordt ingezet op al het talent dat aanwezig is op de arbeidsmarkt. Daarom lijkt een nieuwe, meer diverse en inclusieve rekruteringsaanpak meer dan ooit nodig.

MOM-studenten Asma Chahchach en Bouchra Kastit voerden een kwalitatieve inhoudsanalyse uit op 45 vacatureteksten van Vlaamse bedrijven, die het charter ‘Ondernemers bekennen kleur’ van Voka hebben ondertekend.

Asma: “We gingen na in hoeverre deze bedrijven de thema’s diversiteit, inclusie en etnische diversiteit aanhalen in hun vacatureteksten. Zowel expliciet als impliciet en visueel.”

Bouchra: “Diversiteit en etnische diversiteit zagen we respectievelijk acht en vijf keer voorkomen in de 45 geanalyseerde teksten. Inclusie kwam vaker aan bod, hoewel dat vaak impliciet was. Denk aan formuleringen als samenhorigheid en groepsaffectie.”

Voor een mogelijke verklaring voor deze teleurstellende vaststelling raadpleegden de studentes de academische literatuur. “Bedrijven kunnen schrik hebben om niet-minderheden te ontmoedigen als ze bewust minderheidsgroepen willen aantrekken. Een andere verklaring kan zijn dat bedrijven niet voldoende geïnformeerd zijn over hoe diversiteit en inclusie in de organisatie gestimuleerd kan worden via erg kleine aanpassingen, zoals aan het woordgebruik in vacatureteksten.”

Asma en Bouchra sloten hun masterproef af met enkele praktische aanbevelingen, gesteund door eerder wetenschappelijk onderzoek. “Je kan in de vacaturetekst als organisatie je diversiteitsverklaring vermelden om te laten zien dat je als organisatie openstaat voor iedereen. Ook kan een citaat gebruikt worden waarin een collega getuigt over de positieve ervaringen met de organisatie. Verder kan een afbeelding voor een accurate voorstelling van de diverse personeelssamenstelling zorgen.”

Deze masterproef werd begeleid door prof. dr. Kim De Meulenaere en bedrijfsbegeleider Wim Michiels (CEO Proviron).