De acceptatie van augmented reality door bedrijven

Voorbeeld van een masterproef

Studenten organisatie en management Charles Vervaecke en Arno Abs (Master organisatie en management) schreven hun masterscriptie over de acceptatie van augmented reality. Dat deden ze in samenwerking met een augmented reality start-up.

Charles en Arno: "We onderzochten in welke mate augmented reality door industriële organisaties werd geaccepteerd, zodat we concrete aanbevelingen konden doen aan het bedrijf waarmee we samenwerkten."

Ze analyseerden daarbij hoe 47 respondenten - uit verschillende industriële sectoren - dachten over de prestaties en de gebruiksvriendelijkheid van augmented reality.

Uit die analyse bleek dat mensen die augmented reality zien als gebruiksvriendelijk en positief voor de bedrijfsprestaties, ook meer bereid zijn om die technologie te gebruiken. Ten slotte bleek ook dat de respondenten enkel bereid waren om augmented reality te gebruiken, als hun organisatie over de juiste organisatorische en technische infrastructuur beschikt.